Markkinoinnin suunnittelun, seurannan ja ohjaamisen asiantuntijapalvelu, jossa markkinointia tehdään tavoitteellisesti, avoimesti ja tuloksellisesti. Olet aina ajan tasalla, miten markkinointisi tuottaa tulosta!


Hyödyt

 • Data tuodaan yhteen näkymään, jolloin seurattavuus pysyy yksinkertaisena, nopeana ja yhdestä paikasta analysoitavana
 • Asiakas saa Creative Cruen asiantuntijat käyttöönsä, jotka tulkitsevat tehtyjä toimenpiteitä ja antavat analysoituun tietoon pohjautuen ehdotuksia ja suosituksia tehtävien markkinointitoimenpiteiden suhteen
 • Markkinointia toteutetaan järjestelmällisesti ja tiedon ohjaamana
 • Markkinoinnista tulee ymmärrettävämpää ja perusteltua, tuloksellisuus on todennettavissa tarkemmin (mututuntuma vähenee merkittävästi)
 • Seurattavat mittarit määritellään liiketoiminnan tavoitteiden mukaisiksi. Indikaattoreita ei saa olla liikaa, jotta seurattavuus pysyy ymmärrettävänä, yksinkertaisena ja nopeana


Analysoitavat palvelut

Palvelu pitää sisällään analytiikkatyökalujen yhteen kokoavan Marketing Dashboardin käyttöönoton. Työkaluun integroidaan mm. seuraavat palvelut:

 • Google Analytics
 • Google Webmaster tools
 • Google Search console
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Mailchimp
 • Facebook
 • Google Ads


Lisäksi Marketing Dashboardiin on mahdollista tuoda myös manuaalisesti päivitettävää sisältöä, kuten myyntidataa tai esimerkiksi puhelinsoittojen määrää. Nämä yrityskohtaiset tarpeet suunnitellaan yhteisessä työpajassa asiakkaan kanssa.


Eteneminen

1. kuukausi
- Palvelun käyttöönotto ja eri analytiikkatyökalujen integroiminen palveluun
- Datan kerääminen ja analysointi (data analysoitavissa myös takautuvasti, mikäli kyseiset palvelut ovat olleet asiakkaalla käytössä jo aiemmin)

2. kuukausi
- Yhteinen työpaja, jossa analysoidaan löydökset ensimmäisen kuukauden aikana kerätyn datan perusteella ja määritellään tärkeimmät seurattavat polut sekä liiketoiminnan tavoitteet
- Palvelun analysoitavien polkujen muokkaaminen työpajassa määriteltyjen liiketoiminnan tavoitteiden mukaisiksi

3.-6. kuukaudet
- kuukausittainen yhteinen analysointipalaveri, jossa Creative Cruen asiantuntija esittelee analytiikan valossa markkinointiviestinnän toimenpiteiden aiheuttamia vaikutuksia.

Palvelun kautta analysoitavan tiedon myötä Creative Crue ehdottaa asiakkaalle liiketoiminnan tavoitteita edistäviä markkinoinnin toimenpiteitä, joita asiakas voi tehdä itse tai esim. kolmannen osapuolen avulla.


Palvelu sisältää:

 • Marketing Dashboard -työkalun pystytyksen ja käytön opastuksen asiakkaalle
 • Kuukausittaisen data-analyysin ja toimenpide-ehdotukset markkinoinnin toteuttamiseksi
 • Kuukausittaisten palaverien mukaiset muokkaukset Marketing Dashboard -työkaluun

 

Pyydä esittelyä sähköpostilla info(at)crue.fi, niin ehdotamme aikaa demoesittelylle, jossa opastamme etäyhteydellä työkalun demoversion käyttöä.

Crue Intelligence - Marketing dashboard