Crue Intelligence

Markkinoinnin suunnittelun, seurannan ja ohjaamisen asiantuntijapalvelu, jossa markkinointia tehdään tavoitteellisesti, avoimesti ja tuloksellisesti. Olet aina ajan tasalla, miten markkinointisi tuottaa tulosta!

intelligence

Hyödyt

Asiantuntijat palveluksessasi

Asiakas saa Creative Cruen asiantuntijat käyttöönsä, jotka tulkitsevat tehtyjä toimenpiteitä ja antavat analysoituun tietoon pohjautuen ehdotuksia ja suosituksia tehtävien markkinointitoimenpiteiden suhteen

Järjestelmällisyys

Markkinointia toteutetaan järjestelmällisesti ja tiedon ohjaamana

Ymmärrettävä

Markkinoinnista tulee ymmärrettävämpää ja perusteltua, tuloksellisuus on todennettavissa tarkemmin

Helposti seurattava

Seurattavat mittarit määritellään liiketoiminnan tavoitteiden mukaisiksi. Indikaattoreita ei saa olla liikaa, jotta seurattavuus pysyy ymmärrettävänä, yksinkertaisena ja nopeana

Kaikki yhdessä paikassa

Data tuodaan yhteen näkymään, jolloin seurattavuus pysyy yksinkertaisena, nopeana ja yhdestä paikasta analysoitavana

Palvelu pitää sisällään analytiikkatyökalujen yhteen kokoavan Marketing Dashboardin käyttöönoton.

Lue lisää marketing Dashboardista

Palvelun sisältö

Marketing Dashboard -työkalun pystytyksen ja käytön opastuksen asiakkaalle

Kuukausittaisen data-analyysin ja toimenpide-ehdotukset markkinoinnin toteuttamiseksi

Kuukausittaisten palaverien mukaiset muokkaukset Marketing Dashboard -työkaluun

 

Crue Intelligence prosessi

1

Acquire

 • Marketing Dashboard tietolähteiden hakeminen
 • Marketing Dashboard kohderyhmien ja filttereiden määrittäminen
 • Esimerkkikohderyhmiä: tunnistettujen yritysten ryhmät, Analyticsin segmentit, maat, eri tuoteryhmien sivuilla käyneet, demografiset tekijät, eri laitetyypit, uudet vs. palaavat, eri mainoskanavat
 • Dashboardin raportin kustomoiminen
 • Perustemplatea muovataan yrityksen tarpeiden mukaisesti. Joillakin voi olla tärkeämpää seurata esim. sisäisen haun tuloksia, joillakin aloitussivuja, joillakin liikenteen lähteitä.
2

Insight

 • Lähtötilanteen selvittäminen. Analyysin tarkoituksena on tehdä lista asioista, joita pitäisi parantaa ja jotka toimivat hyvin. Analyysi käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi ja sovitaan tehtävät toimenpiteet, työnjako ja aikataulu.
 • Ongelmakohtien ja toimivuuksien analysointi
 • Sivuston löydettävyys eli SEO
 • Kilpailijoiden seuranta
 • Sivuston käytettävyysanalyysi heatmappien ja videoiden avulla
 • Analytics analyysi
 • Crue Marketing Dashboard KPI määritys
3

Plan

 • Tehtävät markkinointitoimenpiteet määritetään yhdessä asiakkaan kanssa ja niille asetetaan mitattavat tavoitteet.
 • Tavoitteiden määrittäminen ja mittareiden sopiminen
 • Kohderyhmän tarkempi määrittely
 • Markkinoinnin vuosikello ja teemat
 • Sisällöntuotantosuunnitelma
 • Suunnitelma digitaalisen markkinoinnin toimenpiteistä eri kanavissa ja työnjaosta
 • Jatkotoimenpiteet
 • Uudelleenmarkkinointi eli Remarketing
 • Markkinoinnin automaatio
 • Seurannan tarkentaminen
 • Jatkuva raportointi ja seuranta