Strategia ymmärrettävämpään muotoon
Kangasala

Kangasala

Strategia on kaikkien asia. Sen omaksuminen ja ottaminen arjen ohjenuoraksi sitoo työssä tehtävät valinnat ja päätökset kokonaisuuteen ja työntekijöille tärkeiksi perusteluiksi, miksi he kehittävät ja muuttavat omia toimintatapojaan strategian mukaiseen suuntaan. Sen tukena strategian ydinviestien kiteytys ja selkeä visualisointi sekä kommunikointi ovat avainasemassa. Näin asioiden tärkeys ja vaikutusmahdollisuudet omassa työssä ymmärretään oikein ja ne kannustavat pyrkimään eteenpäin.

Projektin kulku

Lähtökohta

Kangasalan kaupungilla oli juuri uusittu, vuoteen 2025 asti ulottuva strategia, joka haluttiin tiivistää kahdentoista tavoitteen ja niiden auki kirjoitettujen selitysten kautta helposti kommunikoitavaan muotoon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Taustalla oli myös vastikään valmistunut brändiuudistus ja sitä kautta tarve uudistaa tapa kommunikoida strategia myös visuaalisen viestinnän keinoin.

Mitä ja miten

Visualisoimme strategian kärkiviestit useaan eri esitysmuotoon. Tiivistimme ja kuvitimme ne korostamaan Kangasalan kaupungin toimintatapoja ja kuinka ne tukevat olemassa olevaa sekä kehittyvää infrastruktuuria. Esitykset yhdistävät arvot ja valttikortit houkuttelevana kasvun kaupunkina.

Strategian ulkoiseen viestintään toteutimme staattisten esitysten lisäksi videon, joka tiivistää materiaalit nopeasti omaksuttavaan ja kommunikoitavaan muotoon.

Kaupungin sisäiseen viestintään rikastimme videomateriaalin useamman asiantuntijahaastattelun muodossa, joissa avaamme strategian vaikutuksia kaupungin työntekijöiden työarkeen ja heidän henkilökohtaisen panoksen tärkeyteen strategian jalkautuksessa tulevien vuosien aikana.

Kangasalan kaupunkistrategia on tekemiemme materiaalien avulla helpommin kommunikoitavissa sekä kaupungin työntekijöille että kaupungissa asuville ja erityisesti kaupunkiin muuttoa harkitseville ihmisille.

Lopputulos

Kangasalan kaupunkistrategia on tekemiemme materiaalien avulla helpommin kommunikoitavissa sekä kaupungin työntekijöille että kaupungissa asuville ja erityisesti kaupunkiin muuttoa harkitseville ihmisille. Tekemämme työ tuo näille kohderyhmille selkeästi ja tiivistetysti viestin siitä, miksi Kangasala on strategiansa arvojen mukaisesti avoin, edellä käyvä, luotettava, turvallinen ja vastuullinen kaupunki asua nyt ja tulevaisuudessa.

Katso lisää töitämme

Kysy lisää Aapo-Lassi Kankaala

Kiinnostuitko?

Kysy lisää:
Aapo-Lassi Kankaala
040 713 1543
aapo.kankaala@crue.fi

Ota yhteyttä