Rakennusalan energiasuunnittelu- ja laskentapalveluita tarjoava Vesitaito otti yhteyttä Creative Crueen selkeä tavoite mielessään: positiivinen perheyrityksen imago ei riittävästi vahvistanut jalansijaa markkinoilla, ja Vesitaito kaipasi apua tunnettuuden ja markkinaosuuden kasvattamisessa.

Tavoitteena oli kirkastaa yrityksen brändiä ja vahvistaa Vesitaidon asemaa energia- ja hiilijalanjälkilaskentaan erikoistuneena insinööri- ja konsulttitoimistona. Tätä tavoitetta kohti startattiin työpajatoiminta yhteistyönä Cruen luovan tiimin ja Vesitaidon ammattilaisten kanssa.

Projektin vaiheet

  1. Data-analyysi nykyisistä nettisivuista: sivujen toimivuus ja avainsanat, joilla kotisivulle tullaan
  2. Ennakkokysely Vesitaidon henkilöstölle, tarkoituksena selvittää yrityksen markkinaa ja saada käsitys liiketoimintastrategiasta
  3. Työpaja strategiasta ja brändiattribuuteista, kilpailijoiden benchmark ja asiakasprofiilit
  4. Työpaja brändin uusista suuntaviivoista; markkinointiviestinnän kärkien ja visuaalisen ilmeen suunnittelu
  5. Työpaja verkkosivustosta ja prototyypin katselmus
  6. Viimeistelypalaveri visuaalisen ilmeestä ja verkkosivujen viimeistellyistä näkymistä

Visuaalinen ilme ja sivusto uudelle tasolle

Cruen luova tiimi ideoi ja suunnitteli Vesitaidon palveluihin, tapaan toimia ja yleiseen viestintään sopivia kärkiviestiaihioita; sanallisesti kiteytettynä ja kuva-aiheella tuettuna. Viestit välittivät Vesitaidon asiantuntevuutta, asiakaslähtöisyyttä ja tehokkuutta, sekä tukivat varteenotettavan ja helposti lähestyttävän toimijan imagoa. Vesitaidon porukka piti ehdotuksia naulan kantaan osuvina ja tykästyi kiinnostusta herättävään kuvamaailmaan, mikä poikkesi perinteisistä rakennusalan kuva-aiheista.

Visuaalinen ilme nostettiin täysin uudelle tasolle logon uudistamisesta lähtien. Tähän toivottiin erottuvampaa ja rohkeampaa linjaa. Näin ollen turvallinen ja mitäänsanomattomaksi koettu sinivihreä väritys sai väistyä rohkeamman oranssin tieltä ja visuaalinen ulkoasu sai suoraviivaisen, tyylikkään graafisen ilmeen, joka erottautuu muista alan toimijoista. AD Eero Sundvall loi myös liikemerkissä käytetystä nuolielementistä näyttävän grafiikan. Visuaalisen ilmeen suuntaviivat paketoitiin myös yhtenäiseksi graafiseksi ohjeistoksi.

Verkkosivuston sisältöä ja rakennetta mietittäessä palattiin data-analyysin tuloksiin ja suunniteltiin sivustorakenne asiakasryhmät huomioiden. Sivuston ulkoasu noudattaa uutta visuaalista tyyliä ja tuo esille Vesitaidon palvelut, johdattaen kävijää tutustumaan lisää ja ottamaan yhteyttä. Uuden sivuston myötä Vesitaito tunnisti tarpeen saada myös sivuston sisällöntuotannossa apuja. Cruelta tilattiin referenssijuttujen kirjoitustyö, jotta asiakascasejen kautta voidaan kertoa monipuolisemmin Vesitaidon palveluista ja heidän asiakkaita hyödyttävistä ratkaisuista.

Projektin myötä Vesitaito uudistutti myös myyntimateriaalinsa uuden ilmeen mukaiseksi. Laadukkaat ja visuaalisesti viimeistellyt myyntiesitykset tukevat ammattimaista mielikuvaa ja asiakkaan ostopäätöstä.

Yrityksen harkitessa sivustouudistusta on hyvä miettiä kannattaisiko samalla kirkastaa brändiä isomminkin. Ilmeet vanhenevat ja kaipaavat uudistusta aivan samalla tapaa kuin vaatekaappi tai sisustus. Välillä riittää pieni ehostus, mutta toisinaan on hyvä miettiä onko vanha ilme syytä uudistaa aivan kokonaan. – Malla Ferreira, projektipäällikkö

Katso lopputulos vesitaito.fi

 

 

Vesitaidon markkinointimateriaaleja Vesitaidon markkinointimateriaaleja
Kysy meiltä chatissa!