Älykkäämpää suunnittelua

Älykästä on ajatella ratkaisukeskeisesti. Sillä, että investoimme alussa riittävästi aikaa ongelman ja tavoitteen sisäistämiseen ja kirkastamiseen, säästämme lopulta asiakkaan rahaa. Ilman selkeää visiota on nimittäin vaikea tehdä tuloksellista markkinointia.

Prosessi, jolla tähän päästään, on erilainen riippuen tehtävästä: brändityössä ja sivustouudistuksissa käytämme usein työpajametodia, digikampanjan pystyttämiseen riittää kevyempi sparraus asiakkaan kanssa. Logiikka on kuitenkin sama: pitää ymmärtää kohderyhmää, heidän tarpeitaan ja asiakkaan liiketoimintaa, ja määrittää ymmärryksestä käsin selkeät tavoitteet. Näemme vahvasti, että tehtävämme on huolehtia asiakkaidemme rahoista – avoimuus, rehellisyys ja haastaminen edellä – ja haluamme saada aikaan mitattavia tuloksia.  “Ajattele ensin, suunnittele sitten”. 

Olemme saaneet Cruen tekijöistä ulko-elmoja, jotka sisäistävät asiakastarpeemme. Crue haastoi ja sparrasi meitä kulttuurikirjamme muotouttamisessa ja lopputulos näkyy kansien välissä. Kirja on Elmon strategian keskiössä ja tulee olemaan tärkeässä roolissa myös uusasiakashankinnassamme.  

-Janne Aaltonen, toimitusjohtaja, ICT Elmo 

No miten sitten tehdään älykkäämpää suunnittelua?

01 Ymmärrys

Meidän tulee ensin ymmärtää asiakkaamme liiketoiminta – sekä heidän kohderyhmänsä tavoitteet, haasteet, tarpeet ja odotukset.

 • Kysymme paljon, myös tyhmiä. 
 • Tutkimme dataa: data on edullinen ja tehokas tapa tuottaa ymmärrystä liiketoiminnasta ja kohderyhmän käyttäytymisestä. 
 • Syvennämme ymmärrystä tarvittaessa haastatteluilla ja kyselyillä. 
Suurennuslasi tutkii aivoja

02 Tavoitteet

Markkinoinnin tavoitteena on aina saada aikaan muutos. Jos tavoitteita ei ole määritetty, ei markkinoinnin onnistumista voi mitata.

 • Tavoitteet voivat olla laadullisia tai määrällisiä, mielellään mukana on molempia. 
 • Digitaalinen brändiarvo on mittari, joka kertoo brändin tunnettuuden muutoksesta. Laadullisia tavoitteita voidaan mitata myös erilaisilla tutkimuksilla ja mittauksilla.    
 • Määrällisiä tavoitteita on helppo asettaa ja seurata digimarkkinoinnissa, kun tietää, mitä mittaa ja ymmärtää, miten lukuja tulee tulkita. 
Nuoli osuu maalitaulun keskelle

03 Ratkaisuvaihtoehdot

Saamme paljon kiitosta siitä, että esitämme vaihtoehtoisia polkuja tavoitteeseen pääsemiseksi. Markkinoinnin onnistumiseen kun ei ole takuita eikä maailmassa mikään ole varmaa, mutta yhdessä keskustellen ja arvioiden löydämme sopivimman ratkaisun.

 • Työpajat ovat tärkeää yhteistä purkutyötä. 
 • Asiakas pääsee vaikuttamaan ja haastamaan esitettyjä ratkaisuja heti prosessin alkuvaiheessa, jolloin suunnan vaihtaminen on vielä helppoa.
Henkilö esittelee ideoita

04 Toteutus

Luovuus vaatii sekin raamit: ymmärryksen, joka on tässä vaiheessa tuotettu hyvällä pohjatyöllä. Luova ratkaisu tulee myös kohdentaa oikein. Cruen monimuotoinen osaaminen auttaa löytämään laajasta keinovalikoimasta sopivimmat.

 • Toteutamme inhouse-suunnitteluna monikanavaisia kokonaisuuksia, joissa markkinoinnin funnel on mietitty alusta loppuun. 
 • Toimimme sujuvasti myös osana kollektiivia, joka koostuu useiden toimijoiden yhteistyöstä. 
 • Perfect delivery: Asioiden vieminen tavoitteiden mukaisten päämääriin vaatii sinnikkyyttä ja moniosaamista. Toteutuksen ei tarvitse olla raskas, kunhan se on tavoitteiden mukainen.
Käsi pitää kynää

05 Seuranta

“Mitä ei voi mitata, ei voi johtaa.” Asiakkaanamme on usein markkinointipäällikkö, jonka tehtävänä on seurata ja raportoida markkinointi-investointien kannattavuutta johdolle. Autamme häntä tässä työssä: asettamaan mittarit harkiten, analysoimaan dataa tarkkanäköisesti ja tekemään optimointia investointien hyödyn kasvattamiseksi.

 • Käytännön työvälineitämme on mm. Crue Dashboard Premium, joka tuo ajantasaisesti ja havainnollisesti datat eri lähteistä yhteen. 
 • Analysointi ja johtopäätökset käydään läpi säännöllisesti, asiakkaan kanssa sovittavalla frekvenssillä. 
 • Ymmärryksen jalostaminen: haluamme auttaa asiakkaitamme omassa työssään ja järjestämme myös koulutuksia datan seurantaan ja analysointiin.  
Diagrammin käyrä osoittaa ylöspäin
Futuristinen näkymä kaupungista

Referenssit

Teot puhuvat enemmän kuin sanat. Tutustu toteuttamiimme töihin ja katso, mitä asiakkaamme ovat meistä sanoneet.

Tutustu töihimme
Kysy meiltä chatissa!