Hiedanrantaan Näsijärven rannalle valmistellaan uutta 25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan kaupunginosaa. Hanketta luotsaa Hiedanrannan Kehitys Oy, jonka tehtävänä on tuoda esille uudenlaista kaupunkikehitystä, jossa yhdistyvät tulevaisuuden asuminen, kestävä kehitys ja innovaatiot. Hiedanrannan Kehitys Oy toimii Tampereen kaupungin alaisuudessa.

Tavoitteet

Yhtiöllä oli tarve saada viestinnälleen oma, Tampereen brändiä noudattava visuaalinen ilme. Sen tuli sopia toimia kaupunkikehitykseen erikoistuneelle asiantuntijaorganisaatiolle ja toimia monenlaisissa markkinointiviestinnän materiaaleissa ja dokumenttipohdissa. Oma ilme lisää tunnistettavuutta ja selkiyttää kehitysyhtiön roolia. Tavoitemielikuvana on ketterä toimija, ainutlaatuinen kaupunkikehitys ja vetovoimainen uuden ajan kaupunginosa.

Projektin kulku

Projekti aloitettiin Cruen toimittamalla ennakkokyselyllä, jossa kartoitettiin Hiedanrannan Kehitys Oy:n vahvuuksia ja tärkeimpiä kohderyhmiä. Aloituspalaverissa purettiin ennakkokyselyn tulokset, linjattiin tavoiteltavat mielikuvat, käytiin läpi vastaavien toimijoiden benchmarkeja – sekä vahvistettiin toteutussuunnitelma ja projektin aikataulut.

Työpajan jälkeen aloitettiin visuaalisen ilmeen ja yhtiön logon suunnittelu. Ilmeen suuntaviivat ja logoehdotus toimitettiin asiakkaalle seuraavalla viikolla kommentointiin. Logoehdotusta jatkojalostettiin asiakkaan kommenttien pohjalta ja hyväksytyn ilmeen myötä toteutettiin muut graafiset materiaalit ja dokumenttipohjat. Visuaalinen ilme paketoitiin graafiseen ohjeistoon, jotta ilmeen mukainen viestintä on jatkossa toteutettavissa linjakkaasti ja johdetusti.

Mitä tehtiin

  • Logosuunnittelu
  • Visuaalinen ilme
  • Graafinen ohjeisto
  • Käyntikortit
  • PowerPoint-pohja
  • Word-pohja
  • Rollup-pohja
  • Graafiset ikonit

Homma on hoitunut ammattimaisesti ja samalta tiskiltä on saanut vastaukset myös netti- ja videoasioihin.

– Matti Huhta, Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Hiedanrannan Kehitys Oy

Lopputulos

Asiakkaalle syntyi modernin pelkistetty visuaalinen ilme, jota Hiedanrannan Kehitys Oy käyttää  viestinnässään. Yhtiön logo muotoutui olemassa olevaa Hiedanranta-logon aaltoelementtiä soveltaen kehittyväksi kaupungiksi. Pääväriksi valikoitui Tampereen kaupungin väripaletin tummansininen sävy, joka viestii kaupunkirakentamisen asiantuntijuudesta sekä veden äärelle rakentuvasta kaupunginosasta. Lisäväreistä löytyvät vihreä, keltainen ja punainen, jotka kuvastavat vehreitä viheralueita, innovaatioita sekä alueen historiaan viittaavia punatiilisiä rakennuksia.

Projektissa tehtiin visuaalisen ilmeen mukaiset käyntikortti- ja dokumenttipohjat sekä roll-up, jonka kuvitukseksi luotiin monikäyttöiset graafiset ikonit. Ikonit herättivät ihastusta ja asiakas tilasi 10 kappaletta vastaavanlaisia, hyödynnettäväksi eri teemojen viestinnässä.

Suunnittelijalta:

Sujuvasti edennyt projekti antoi kiinnostavan haasteen luoda uutta Tampereen brändin reunaehtoja mukaillen.

– Jonna Laukkanen

Creative Cruen ja Hiedanrannan Kehitys Oy:n yhteistyö jatkui myös Hiedanrannan verkkosivujen uudistustyöhön. Tutustu Hiedanrannan alueen verkkosivustoon.

Hiedanrannan kehitys oy:n markkinointimateriaaleja.
Kysy meiltä chatissa!