Keväällä 2022 toimintansa startannut kiinteistöjen muutoskumppani Joscon Oy lähestyi Cruea tavoitteenaan suunnitella nuorelle yritykselle brändi, visuaalinen ilme sekä kärkiviestit ja konkretisoida ne tavoittaviksi nettisivuiksi.

Joscon toimii kiinteistöbisneksessä aivan uudella tontilla, kiinteistön omistajan kehittämiskumppanina, joten oleellista oli löytää oikeat termit, joilla toiminnasta kerrotaan. Sanojen täytyi olla ymmärrettävät, selkeät ja sellaiset, joita haetaan hakukoneilla. Kaikki oleellinen tiivistyi kärkiviestiin: Kumppanisi kiinteistön muutoksessa.

Yrityksen kehittyminen edellä

Kiinteistöjohtamiseen ja -suunnitteluun, tekniseen konsultointiin ja rakennustöiden valvontaan erikoistuneen Josconin brändityö käynnistyi syksyllä 2022. Uudella yrityksellä oli jo vahva missio ja visio sekä selkeät arvot. Ne tarvitsivat kuitenkin tiivistämistä ja terävöittämistä. Työtä lähdettiin tekemään jälleen tiiviissä yhteistyössä ennakkokyselyllä ja sitä seuranneilla työpajoilla.

Josconilaiset saivat kertoa vahvuuksistaan, haasteistaan, siitä millainen mielikuva Josconista heidän mielestään nyt syntyy ja millainen mielikuvan toivotaan olevan tulevaisuudessa. Brändiprosessin lopputuloksena syntyivät terävöitetyt missio, visio, strategia ja arvot sekä asiakaslupaus. Ne auttavat ohjaamaan yrityksen kehittymistä ja brändin rakentamista.

Osana brändityötä keskusteltiin brändinimestä – pidetäänkö vanha nimi vai syntyykö sen voittaneita ehdotuksia? Yrityksen alkuvaiheessa on hyvä kyseenalaistaa tehtyjä valintoja, koska muutosten tekeminen on helpompaa kuin asioiden vakiinnuttua. Hyvistä nimivaihtoehdoista huolimatta Joscon-nimi oli jo niin vahvasti otettu yrityksen tekijöiden toimesta osaksi brändi-identiteettiä, että asiakas päätyi jatkamaan nykyisellä nimellään.

Uusi logo ja visuaalinen ilme

Cruen graafinen suunnittelija Janne Ruohonen loi Josconille muutaman ilmevaihtoehdon, joista voittajaksi valikoitui tummasävyinen pohja punaisella korostusvärillä. Asiakkaan ensireaktio oli ihaileva:

Näyttää loistavalta! Tämä on hyvin pitkälti sitä, mitä olen mielessäni etukäteen kuvitellut ja toivonut.

– Josconin toimitusjohtaja Joni Härkönen

Kun yritysnimen säilyttämisestä oltiin tehty päätös, täydennettiin ilmettä vahvalla logomerkillä ja logolla.

Palvelut verkkosivujen pääosassa

Verkkosivusto joscon.fi julkaistiin niin sanotulla MVP-mallilla (Minimum Viable Product) niin, että tärkeimmät palikat ja sisällöt olivat paikoillaan. Sivuston haluttiin palvelevan toimivasti eri asiakasryhmiä. Eri palvelukokonaisuudet jaoteltiin selkeästi omiin ryhmiinsä, että Josconin kattavasta palvelukokonaisuudesta löytää helposti tarvitsemansa.

Crue tukena koko brändityön ajan

Koko brändityön ajan josconilaisia tuettiin vastaan tulevissa tarpeissa ja kysymyksissä. Ymmärrettävästi yritystoiminnan pyörittäminen ja brändityö samaan aikaan ovat ajallisesti vaativa yhdistelmä.

Asiakkaalle pidettiin verkkosivujen sisällönsyöttökoulutus, ja sisällöntuotantoon tarjottiin stilisointiapua, Linkedin-yrityspresenssi päivitettiin brändin mukaiseksi ja sivustoanalytiikka otettiin haltuun. Henkilöstöstä napattiin edustavat henkilökuvat.

Osana sisällöntuotantoa Cruen copywriter haastatteli Josconin asiakkaita ja kirjoitti verkkosivuille Josconin toimintaa avaavia referenssitarinoita asiakkaan näkökulmasta. Näin vuoden 2023 alkupuolella aloitettu sivustokehitys jatkuu edelleen.

Creative Crue: Case - Joscon. Mockup-kuvia Josconin uuden brändi-ilmeen mukaisista käyntikorteista. Creative Crue: Case - Joscon. Josconin brändi kiteytyy verkkosivujen visuaalisessa ilmeessä. Creative Crue: Case - Joscon. Mockup-kuvia Josconin uusista nettisivuista kännykän näytöllä.
Kysy meiltä chatissa!