ViaDia tunnetaan valtakunnallisesta diakoniatyöstä, jota tehdään ympäri Suomen itsenäisissä paikallisyhdistyksissä useiden työalojen kautta. Niitä koordinoivan ViaDia ry:n toiveena oli uudistaa ViaDia-liikkeen brändiä ja visuaalista ulkoasua, joka koettiin aikansa eläneeksi ja modernisointia kaipaavaksi. Tavoitteena oli uudistaa ilme laajaa kohderyhmää puhuttelevaksi ja välittää positiivista sekä asiallista mielikuvaa, säilyttäen silti brändin tunnistettavuuden. Uudistuksessa oli myös huomioitava visuaalisen ilmeen toteuttaminen siten, että brändin mukaista viestintää on helppo toteuttaa paikallisyhdistyksissä. Aiemmin käytössä ollut graafinen ohje oli suppea ja sen osalta toivottiin selkeämpää ohjeistoa ilmeen noudattamiseen.

Toteutus

Projekti startattiin asiakkaan kanssa aloituspalaverissa, jossa kartoitettiin brändin ja visuaalisen ilmeen nykytilaa ja toiveita uudistukselle. Lähtötietojen pohjalta Crue ideoi ViaDian toimintaan ja työaloihin sopivia markkinoinnillisia pääviestejä ja suunnitteli ehdotuksen visuaalisesta ilmeestä. Yhteistyötä jatkettiin myös verkkosivu-uudistuksen osalta. Yhteisessä workshopissa määritettiin mm. sivuston kohderyhmät ja suunniteltiin sivuston päärakenne sekä toiminnallisuudet. Crue toteutti sivuston rautalankamallit ja suunnitteli sivuston visuaalisen ilmeen.

Yhteistyö Creative Cruen kanssa on ollut miellyttävää ja sujuvaa ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen. Cruella ymmärrettiin nopeasti keitä me olemme ja millaista viestinnän tyyliä tavoittelemme. Kommunikointi oli sujuvaa ja deadlineistä pidettiin kiinni. Oli hienoa tehdä töitä ammattilaisten kanssa ja saada heiltä uusia näkökulmia brändin hiomiseen. Lopputuloksesta tuli parempi kuin osasimme odottaakaan: kevyt, raikas ja moderni. Saamillamme työkaluilla pystymme jatkamaan brändityöskentelyä eteenpäin ja ehdottomasti jatkamme tarpeen mukaan yhteistyötä myös Creative Cruen tiimin kanssa.

– Maaret Karjalainen, aluekoordinaattori, ViaDia ry

Tämä kaikki tehtiin

  • Alkukartoitus
  • Visuaalinen suunnittelu
  • Sisältösuunnittelu
  • Workshop
  • Nettisivujen rakenne, toiminnallisuudet, sisältösuunnittelu ja visuaalinen ilme
  • Dokumenttipohjien (Word ja Powerpoint) uudistaminen
  • Yleisesitteen taitto
  • Kevyt brändi-/graafinen ohjeistus

Lopputulos

Visuaalista ilmettä päivitettiin graafisen ilmeen raikastuksella, säilyttäen tunnistettava ViaDia-logo ja vihreät päävärit ennallaan. Värimaailma täydentyi lisäväreillä, jotka toimivat tunnusväreinä eri työaloille. Typografiaa yhtenäistettiin ja uudistettiin ajattomalla, modernilla kirjasimella. Markkinoinnilliset pääviestit kiteytettiin visuaalisiin sanavalintoihin ja kantavana teemana visuaalisessa ulkoasussa ovat kuvat ihmisistä, toivon sanoma ja avun saaminen. ViaDia-logosta tuttua kolme sydäntä muodostavaa merkkiä hyödynnettiin osana graafista ilmettä ja siitä tehtiin myös kuvituksellinen ääriviivaversio. Uudistuksesta koottiin graafinen ohjeisto, jonka avulla brändin mukainen viestintä ja ilme toteutuvat eri materiaaleissa sekä ovat paikallisyhdistysten käytettävissä. Uudistus jalkautettiin myös viadia.fi-sivustolle, jonka myötä uusi visuaalinen ilme julkistettiin kesäkuussa 2020.

Kaipaako yrityksesi brändäämistä tai kaipaako brändisi päivitystä? Autamme mielellämme sinua brändin, markkinoinnin ja sivustosi tarpeissa

ViaDian markkinointimateriaaleja.
Kysy meiltä chatissa!