Kesäkuussa vietettävä Ilmajoen Musiikkijuhlat on kulttuuritapahtuma, joka kerää koko Suomen musiikin ja erityisesti oopperan ystävät Pohjanmaalle, Kyröjoen rannan perinnemaisemiin. Musiikkijuhlilla koetaan kulttuurielämyksiä, jotka luodaan yhdessä pohjanmaalaisen kökkähengen voimalla.

Osana Partner-asiakkuuden jatkuvaa tekemistä olemme toteuttaneet Ilmajoen Musiikkijuhlille muun muassa verkkosivujen ilmeen uudistamisen, vuoden 2019 digimarkkinointikampanjat ja lehti-ilmoitukset sekä jokavuotisen Festiivo-lehden uudistuksen ja 2 numeroa lehteä. Yhtenä isompana projektina toteutimme vuoden 2020 oopperan ilmeen.

 

Lähtökohta

Loppuvuodesta 2018 Ilmajoen Musiikkijuhlat asetti meille mieluisan haasteellisen tehtävän: suunnitelkaa kesän 2020 oopperalle pysäyttävä ilme. Ideointimme pohjana oli oopperan aihe lapuanliike sekä henkilögalleria ja erilaisia nimiehdotuksia. Visuaalisesta ilmeestä haluttiin heti käyvän ilmi oopperan aihe, tummanpuhuva sävy sekä näyttävät solistit. Oopperailmeen tuli tiivistää oopperan tyylilaji, jossa yhdistyy western ja melodramaattinen ooppera, mutta samalla viestiä Suomen historiaa kertovasta aiheesta.

Vaikuttava ilme herätti heti mielenkiinnon, intensiivinen katse pysäytti. Sinänsä yksinkertaisesta toteutuksesta on luotu monikerroksinen, ja siihen on saatu tiivistettyä paljon puhuttelevaa sisältöä.

– Sonja Niemi, Ilmajoen Musiikkijuhlat

Luova ratkaisu

Koska suunnittelutyölle oli varattu hyvin aikaa, pystyimme valjastamaan luovaan ideointiin kaikki graafiset taitajamme. Jokainen loi briefin pohjalta oman ehdotuksensa ilmeestä. Valitettavan harvoin projekteissa on mahdollista tällaiseen yksilölliseen variointiin – miksi eri ehdotusten näkeminen oli meille itsellemmekin erityisen kiinnostavaa ja opettavaista. Ilme-ehdotuksissa oli jokaisessa uniikki tapansa esitellä hahmot, pohjanmaalainen miljöö sekä tunnelma ja värimaailma. Jokainen ehdotus myös kiinnostavasti keskittyi nostamaan esiin eri osa-alueita. Ahdistava tunnelma ja pimeän mukanaan tuoma uhka nostettiin esiin niin hahmojen, pohjanmaalaisen lakeuden kuin esimerkiksi kyydityksiin liittyvän auton kautta.

Lopputulos

Asiakkaan työryhmässä suosikeiksi nousi kaksi vaihtoehtoa, joten teimme ehdotuksista heidän toiveidensa mukaiset muokatut versiot valintapäätöksen tueksi. Voittajaksi valittiin lopulta ehdotus, jossa oli vahvana teemana hiljaisuus. Valitussa työssä hahmon peitetyllä suulla viitataan vaikenemiseen ajatuksella, että äärioikeiston nousu on aina historiassa johtunut siitä, että hiljainen enemmistö vaikenee ja hiljaisuudellaan hyväksyy pienen vähemmistön toimenpiteet. Teipattu suu kuitenkin kertoo hiljaisuuden olevan pakotettua eikä vapaaehtoista. Jos ihminen on halunnut olla osa yhteisöä, hän ei ole voinut puuttua ääriryhmän tekemisiin, vaikka olisi halunnutkin. Intensiivinen katse pakottaa katsojan miettimään, mitä itse olisi tehnyt tilanteessa. Valittu oopperan ilme on osaltaan myös kannanotto siihen, kuinka Ilmajoen Musiikkijuhlat nyt avaavat suunsa ja kertovat tunteita herättävistä historiallisista tapahtumista avoimesti.

Asiakkaan työryhmä kiitti ehdotusta vaikuttavuudesta, pysäyttävyydestä sekä tavasta nostaa oopperan nimi visuaalisesti mieleen. Toisaalta puhutteleva ehdotus koettiin myös ahdistavana ja sen nähtiin tuovan mieleen poliittisen mainoksen tai hyväntekeväisyysjärjestön kampanjan. Ehdotusta muokattiin siis vielä asiakkaan toiveiden mukaan. Lopullista toteutusta varten kuvautimme päähenkilöt julisteeseen sopivassa valaistuksessa, kuvakulmassa ja kasvojen ilmeillä. Kuvamateriaalista tehtiin eri versiot vaaka- ja pystyjulisteisiin, roll-upiin, lehti-ilmoituksiin ja verkkosivuille sekä annettiin materiaali someen sekä muihin markkinointitarpeisiin asiakkaan hyödynnettäväksi.

Hiljaiset perivät maan -oopperan juliste. Erilaisia versioita Hiljaiset perivät maan -oopperan julisteesta. Ilmajoen musiikkijuhlien markkinointimateriaaleja.