Endometrioosiyhdistys ry

Tunnista endometrioosi ja tule oman kehosi asiantuntijaksi

Moona sovellus mobiilaitteen näytöllä

Yksi kymmenestä naisesta
sairastaa endometrioosia

Moona Oirepäiväkirja -mobiilisovellus on kehitetty kuukautisten ja endometrioosin oireiden tunnistamiseen ja seurantaan.

Endometrioosi on kohdun limakalvon pesäkesirottumatauti, jota sairastaa 10 -15 % hedelmällisessä iässä olevista naisista – valtaosa tietämättään. Hoitamaton sairaus heikentää elämänlaatua, aiheuttaa kroonista kipua ja lapsettomuutta. Oireiden tarkka kirjaaminen mahdollistaa endometrioosin diagnosoimisen, auttaa sitä sairastavaa ymmärtämään kehoaan ja terveydenhuollon ammattilaista tarjoamaan yksilöllistä ja oikea-aikaista hoitoa.

91%
antoi arvosanaksi erittäin hyvä tai melko hyvä

TOP10
listalla sovelluskaupoissa heti julkaisun jälkeen

Suunnittelustrategian lähtökohta

Moona Oirepäiväkirjasta haluttiin oikeaa apua oikeaan ongelmaan. Se on kehitetty alusta alkaen tiiviissä yhteistyössä Endometrioosiyhdistyksen ja endometrioosia sairastavien naisten kanssa. Kokemusasiantuntijoiden sana on painanut kaikissa valinnoissa – sovellus tuo oikeaa apua endometrioosia epäilevien tai sairastavien arkeen ja tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille tietoa diagnosoinnin ja oikea-aikaisen hoidon tueksi.

Suunnittelustrategian tavoitteet

Tietoisuuden kasvattaminen
Moona Oirepäiväkirja on houkutteleva ja hyödyllinen myös naisille, joille endometrioosi ei ole ennestään tuttu sairaus. Sovellusta voi käyttää pelkkään kuukautisten seurantaan: kynnys lataamiseen on matala ja sen myötä tietoisuus endometrioosista leviää entistä laajemmalle yleisölle.

Endometrioosin todentaminen
Yksi sovelluksen keskeisistä tehtävistä on helpottaa sairauden tunnistamista ja todentamista. Endometrioosiyhdistys määritteli asiantuntijana oireet, joiden kirjaaminen mobiilipäiväkirjaan nousi kuukautisten seurannan ohella sovelluksen tärkeimmäksi toiminnoksi. Kertyneestä datasta syntyneet tilastot on mahdollista lähettää sovelluksesta omaan sähköpostiin ja edelleen hoitohenkilökunnalle diagnosoinnin tueksi.

Jatkuva oireiden seuranta
Sovelluksen on oltava helppokäyttöinen jopa useita kertoja päivässä: intuitiivinen ja oireiden merkitsemisen yksinkertaista sekä nopeaa. Käytettävyyttä kehitettiin yhteistyössä Endometrioosiyhdistyksen kanssa. Sen lisäksi endometrioosia sairastavista naisista koostunut testiryhmä kommentoi sovellusta sen kaikissa kehitysvaiheissa antaen arvokkaan panoksen lopputulokseen.

Nuorten tavoittaminen
Endometrioosiyhdistys tietää pitkällä kokemuksella, että nuorten tavoittaminen on tärkeää, jotta mahdollisimman moni tunnistaa oireensa jo varhaisessa vaiheessa. Sovellus oli luonteva ratkaisu tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Nuorten osallistaminen kehitystyöhön varmisti Moonan houkuttelevuuden myös tälle kohderyhmälle.

Vertaistuen löytäminen
Moonasta käyttäjä löytää tietoa aktiivisista vertaistukiryhmistä ja sometileistä. Sen lisäksi sovelluksessa voi lukea endometrioosia sairastavien naisten tarinoita. Kokemuksia on monenlaisia, mutta niitä kaikkia yhdistää yksi asia: menkat ei saa estää elämästä! Viisi sanaa, jotka yhdessä muodostavat Moona Oirepäiväkirjan pääviestin.

"Olen käyttänyt monenlaisia kuukautiskierron seurantaan tarkoitettuja sovelluksia vuosien aikana. Moona on kuitenki ensimmäinen tällainen sovellus, joka ei lähtökohtaisesti oleta minun olevan terve ja kroppani toimivan kuin kello. Siksi tämä toimii minulla paremmin kuin mikään muu."

Luova ratkaisu

Käyttäjien tavoittaminen

Moona sai oman kampanjasivuston, jonka pääviesti on: ”Menkat ei saa estää elämästä.” Kovat kuukautiskivut eivät ole normaalia, omia oireita on hyvä seurata ja hoitoa saa vaatia. Moona.info tarjoaa tietoa, toivoa ja ohjaa lataamaan sovelluksen.

Sovellus julkaistiin kansainväliselle endometrioosiviikolle ajoitetussa lehdistötilaisuudessa. Ensimmäisenä suomenkielisenä kuukautisoirepäiväkirjana se sai hyvin palsta tilaa muun muassa Helsingin Sanomissa.

Nykyaikaisuus
Mobiilisovellus on ketterä ratkaisu päiväkirjamaiseen oireiden tarkkailuun: virtuaalinen muistivihko kulkee aina mukana, mahdollistaa reaaliaikaiset merkinnät ja on helposti hahmotettava. Sen lisäksi muistiinpanot tallentuvat automaattisesti yhteen paikkaan.

Esteettisyys
Visuaalinen suunnittelun avainsanoja olivat raikas ja positiivinen. Sovelluksella haluttiin olevan luonnetta ja samalla sen piti olla haastavasta aiheestaan huolimatta kutsuva. Testiryhmä sai vaikuttaa myös sovelluksen ulkonäköön.

Käyttäjäystävällisyys
Moona on kehitetty käyttäjien tarpeita ja kokemuksia kuunnellen. Käyttöliittymä suunniteltiin mahdollisimman intuitiiviseksi: näkymät ja toiminnot ovat mahdollisimman selkeitä ja helposti omaksuttavissa. 

Saadun tiedon jakaminen
Sovelluksen tilastotoiminto koostaa oiremerkinnät ja havainnollistaa ne kuukausitasolla. Yhteenveto läpivalaisee oireiden laajuutta ja vaikutuksia niin endometrioosia sairastavalle kuin häntä hoitaville ihmisille. Tilastoa voi jakaa sähköpostilla.

Oireiden havainnostaminen
Endometrioosiyhdistys listasi sairauden tyypillisimmät oireet. Koska kipu ei ole mustavalkoista, voi jokaisen oireen voimakkuuden arvioida asteikolla 1-5. Kattava oirelista kertoo, miten monimuotoisesti endometrioosi vaikuttaa kehossa. Sovellus mahdollistaa myös mielialan ja lääkityksen kirjaamisen.

Läsnäolo
Sovelluksesta tehtiin mahdollisimman vuorovaikutteinen. Se eroaa kuukautissovelluksista paitsi neuvomalla tarkkailemaan endometrioosiin liittyviä oireita myös ohjaamalla lääketieteellisen avun ja vertaistuen pariin.

Käyttäjädata
Moona Oirepäiväkirjaa käytetään omalla käyttäjätunnuksella. Tallennetut tiedot säilyvät palvelun tietokannassa, mikä mahdollistaa käytön jatkamisen laitteesta toiseen vaihdettaessa. Ratkaisu kantaa pitkälle tulevaisuuteen: Endometrioosiyhdistys voi anonyymisti hyödyntää sovelluksesta saatavaa dataa esimerkiksi oireiden yleisyyden kartoittamisessa. Sovelluksen rinnalle on mahdollista kehittää web-rajapinta omien tilastojen ja tietojen tarkempaan analysointiin.

"Olen tajunnut, että moni muukin oire kehossani liittyy endometrioosiin, joita en ole ennen ajatellutkaan liittyvän tähän sairauteen."

Suunnittelu ja toteutus

Asiakkaan tarpeiden kartoitus -workshop

Projekti aloitettiin yhteisellä workshopilla, jossa perehdyttiin asiakkaan lähtötilanteeseen. Millaisia haasteita endometrioosin tunnistamisessa ja seurannassa on? Millaisia asioita oirepäiväkirjaan olisi hyvä saada kirjattua ylös ja mitä sovelluksella halutaan saavuttaa?

Priorisointi

Sovellukseen halutut toiminnot priorisoitiin asiakkaan määrittelemän budjetin, työvaiheiden resurssien ja toimintojen tärkeyden mukaan. 

Konseptisuunnitelma ja käyttöliittymäsuunnittelu ketterän kehityksen metodeilla

Priorisoiduista toiminnoista toteutettiin konseptisuunnitelma, jossa käytiin läpi sovelluksen sisältö ja toiminnot ja niiden kuvaukset. Lisäksi konseptisuunnitelmassa käytiin läpi sovellukseen suunniteltu rakenne ja käyttöliittymäsuunnittelu havainnekuvien kera.  

Pilotointi ja testaus

Testiryhmä sai ennen julkaisua pilottiversion kuukaudeksi koekäyttöön, jonka jälkeen he antoivat palautteensa aina lisätoiveista bugeihin. Saadut huomiot ohjasivat sovelluskehitystä kohti valmista tuotetta niin toimintojen, sisällön kuin ulkonäön osalta. Julkaisun kynnyksellä testiryhmä vastasi vielä loppukyselyyn, jonka perusteella Moona Oirepäivä sai vielä viimeisen hionnan ennen sovelluskauppaan pääsyään.

Julkaisu

Endometrioosiyhdistyksellä ei ollut Moona Oirepäiväkirjan julkaisua varten mediabudjettia, joten maksimaalinen näkyvyys piti järjestää orgaanisesti: sovellus julkaistiin kansainvälisellä endometrioosiviikolla, kun sairaus oli ajankohtainen. Lehdistötilaisuus ja toimittajien kontaktointi tuottivat hyvää tulosta useamman jutun muodossa. 

Jatkuva kehittäminen

Alusta saakka on ollut selvää, että sovellusta tullaan kehittämään tulevaisuudessakin ja että käyttäjien mielipide painaa silloinkin vahvasti. Marraskuussa 2017 tehtiin isompi käyttäjäkysely, jonka kommenttien pohjalta Moonalle tehtiin jatkokehityssuunnitelma.

"Tämä sovellus on ehdottomasti paras ainakin minulle henkilökohtaisesti endometrioosia sairastavana. Sen avulla uskalsin vaatia leikkaushoitoa, koska sovelluksen avulla huomasin oireeni päivittäisiksi. Kiitos siis sen tekemisestä!!!"

Moona on pieni vallankumous

Suomalaisella naisella on elämänsä aikana keskimäärin lähes 500 kuukautiset ja tuhansia vuotopäiviä. Niiden herraksi ja oman kehon asiantuntijaksi tuleminen ei siis ole aivan vähäpätöinen asia – endometrioosin tunnistamisesta puhumattakaan. Siksi Moona on pieni vallankumous. Se haluaa kuuluttaa kaikille, että menkat ei saa estää elämästä!

Tuloksia

Heti julkaisun jälkeen Moona Oirepäiväkirja kipusi App Storen ja Google Playn suosituimpien sovellusten TOP10-listoille. Ensimmäisenä päivänä sovellukseen rekisteröityi yli tuhat käyttäjää.

Joulukuussa 2017 tehdyssä käyttäjäkyselyssä sovellus sai erinomaiset arvostelut – lähes kaikki vastanneet suosittelisivat sovellusta.

4000
käyttäjää

1000
aktiivista käyttäjää kuukaudessa

94%
suosittelisi ystävälleen

Kuukautiskipuja ei tarvitse hyväksyä - Oireita voi nyt seurata kännykästä

20.3. Helsingin Sanomat

Onko sinulla sittenkin se? - Ilmainen sovellus auttaa tunnistamaan vaietun taudin

20.3. Mediauutiset