Automaatio- ja AI-työkalut muuttavat markkinointia, mutta eivät ehkä juuri niillä tavoilla kuin kuvittelemme. Mainostoimistojen ja niiden asiakkaiden uudenlaiset yhteistyömallit nousevat tärkeään rooliin, ja datan ohjaamalla markkinoinnilla luodaan myös loppuasiakkaisiin syvempiä suhteita.

Suuri osa markkinoinnista on jo vuosien ajan ollut digitaalista, mutta teknologia nähdään silti usein erillisinä saarekkeena niin markkinoinnin suunnittelussa kuin mainostoimistojen ja asiakkaiden yhteistyössäkin. Monissa yrityksissä teknologiaa mietitään ensisijaisesti IT-palveluiden kautta, ja markkinointi on toisaalta edelleen tukitoiminnon asemassa.

Automaatio- ja AI-työkalut haastavat tätä ajattelua ehkä vahvemmin kuin mikään aikaisempi teknologinen edistysaskel. AI-ratkaisuista on puhuttu paljon nimenomaan markkinoinnin luovan suunnittelun kontekstissa ja esitetty kauhuskenaarioita, joissa tekoäly korvaa ihmiset suunnittelijoina. On kuitenkin mahdollista, että tekoälyn ja automaation suurimmat mahdollisuudet ovat aivan muualla: uudenlaisissa yhteistyömalleissa sekä taktista ja strategista suunnittelua tukemassa.

Markkinoinnin suunnittelija on myös asiakkaan opettaja

Markkinoinnin suunnittelijat ovat tottuneet työssään oppimaan koko ajan uusien työkalujen käyttämistä. Nyt heidän täytyy omaksua uusi rooli, asiakkaiden opettaminen käyttämään osaa noista työkaluista. Markkinointi tulee eri tavalla lähemmäs liiketoiminnan arkisia toimintoja, ja teknologia muodostaa siteen asiakkaiden ja mainostoimistojen välille. Samaan aikaan avautuu mahdollisuus nostaa asiakasymmärrys datan avulla aivan uudelle tasolle.

Osa markkinoinnin työntekijöiden ammattitaitoa on myös oikeiden työkalujen löytäminen. Yhteistyökumppaneita ei ole mitään järkeä altistaa lyhytjänteisille kokeiluille, vaan valittujen työkalujen tulee toimia ja tuottaa hyötyä pitkällä aikavälillä.

Mainostoimiston käyttämään työkalupakkiin viitataan termillä martech stack, ja sen sisältämät työkalut voi jaotella kahdeksaan eri lokeroon: luova suunnittelu, sisältösuunnittelu, datan kerääminen ja analysointi, digimarkkinointi, verkkosivut, yhteistyö ja projektinhallinta sekä toimistotyö.

Esimerkiksi me Creative Cruella olemme määritelleet tietyt työkalut jokaiselle osa-alueelle, ja niitä hyödynnetään johdonmukaisesti. Työkaluja saatetaan vaihtaa, mutta syynä täytyy olla oman työmme tehokkuuteen tai asiakkaan liiketoimintaan liittyvä tarve.

Vähemmän arvailua, enemmän tuloksia

Automaatio ja tekoäly eivät ole tietenkään uusia keksintöjä. Viimeisten muutaman vuoden aikana niihin pohjautuvat työkalut, kuten ChatGPT, Midjourney ja Synthesia, ovat kuitenkin tulleet periaatteessa kenen tahansa ulottuville. Projektinhallintatyökaluihin, esimerkiksi Creative Cruen käyttämään ClickUpiin on tullut tehokkaita AI-pohjaisia ominaisuuksia, samoin esimerkiksi Adoben ammattilaistyökaluihin.

Automaatiota hyödyntävien kampanjoiden suunnitteleminen on muuttunut paljon nopeammaksi, ja niiden tuloksellisuus on kasvanut. Sekä suunnittelun että tulosten kohdalla vuoden tai vähintään useamman kuukauden aikajänne on supistunut viikkoihin ja päiviin. Niin sanottu dataohjautuvuus toteutuu oikeasti: AI- ja automaatiotyökalut kertovat, mitä siirtoja kampanjassa on syytä tehdä.

Markkinoinnissa ja erityisesti myynnissä on yleistä, että sekä ostajana että myyjänä olemme innostuneita aiheista, jotka ovat meille merkityksellisiä. Nämä innostuksen aiheet eivät kuitenkaan välttämättä resonoi loppuasiakkaan kanssa, ja joudumme tyytymään arvauksiin. Siksi tarvitaan toimintamallia, jossa punnittu tieto ohjaa strategian luomista ja kohderyhmien määrittelyä.

Vaikka niin sanotuille asiantuntijan arvauksille on edelleen paikkansa, päätöksiä on nyt mahdollista tehdä lähes täysin luotettavan datan pohjalta. Tieto ohjaa niin strategista suunnittelua, kohderyhmien määrittelyä kuin kanavapohjaista kampanjasuunnitteluakin.

Tällaisen tuloksellisuuden todellinen ymmärtäminen ja se, miten ja millä välineillä se toteutetaan, on osa markkinoinnin suunnittelijoiden älykkyyttä. Samalla asiakas pystyy omaksumaan toimintatapoja ja työkaluja, joita se voi hyödyntää itsenäisesti omassa toiminnassaan.

Uutta tilaa luovuudelle

Eritoten copywriterien ja graafikoiden kohdalla on puhuttu paljon siitä, kuinka tekoäly korvaa suunnittelijat. Tekstinikkarit ja visualistit joutuvat etsimään kohta uusia työpaikkoja, on sanottu.

Tilanne saattaa todellisuudessa olla jopa päinvastainen – automaatio ja AI antavat enemmän tilaa luovuudelle. Kun työskentelytavat tehostuvat ja toistuvaa mekaanisluonteista työtä voi ulkoistaa työkaluille, aikaa jää enemmän todelliselle luovalle suunnittelulle. Sen ohella suunnittelijat voivat keskittyä tulosten tarkastelemiseen ja niiden harkittuun ohjaamiseen.

Tekoälyä ja automaatiota voi hyödyntää vaikka oman kalenterin järjestelemisessä, toistuvien viestien suunnittelussa ja lähettämisessä tai tiedon hakemisessa. Esimerkiksi ChatGPT on tarkkarajaisen tiedon etsimisessä usein Googlea parempi apuri.

Automaatio ja tekoäly myös mahdollistavat niin sanotun hyperpersonalisaation laajoillekin kohderyhmille. Sisältöä on mahdollista räätälöidä hyvin tarkasti ja suurella volyymilla. Kymmenen tuhannen yksilöllisen sähköpostin kirjoittaminen on tekstisuunnittelijalle aika lailla mahdoton tehtävä, mutta AI:n avulla se on mahdollista. Tuotantoteho on aivan eri tasolla kuin ennen.

Oikeat työkalut ovat sinulla jo

Mikä parasta, tällaisiin tuloksiin pääseminen ei vaadi koko ajan uusien työkalujen ottamista käyttöön, vaan jo käytössä olevien välineiden laajempaa ja harkitumpaa hyödyntämistä. Automaatio- ja AI-työkalut pitää ottaa osaksi koko prosessia.

Toimintatapojen ja uudenlaisen yhteistyön rakentaminen saattaakin olla suurempi haaste kuin työkalujen opetteleminen. Se on samalla avain parempiin tuloksiin sekä dynaamisempaan ja henkilökohtaisempaan markkinointiin, joka johtaa parempaan sitoutumiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Tekoälyn ja automaation yhdistelmä tarjoaa mahdollisuuden luoda syvempiä yhteyksiä asiakkaisiin ja erottua kilpailijoista.


Kiinnostaako uudenlainen markkinoinnin yhteistyö ja tehokkaiden työkalujen hyödyntäminen liiketoimintasi kasvattamiseksi? Ota meihin yhteytttä, niin aloitetaan keskustelu!

Lue myös

Kysy meiltä chatissa!