Some-markkinointi

Sosiaalisen median markkinointia syvällä kokemuksella

Sosiaalisen median markkinointi on osoittanut paikkansa markkinoinnissa kahden viime vuosikymmennen aikana. Alustat, kuten Facebook ja Instagram sekä LinkedIn ovat nousseet tärkeimpien markkinointikanavien joukkoon myös yritysten markkinoinnin tekemisessä. Näiden lisäksi somemarkkinoinnin kanavina ovat hyödynnettävissä myös esimerkiksi Tripadvisor, Tinder, Pinterest ja TikTok.

Markkinointia voi somessa tehdä joko orgaanisesti jakamalla yrityksen tuottamaa sisältöä sen omissa some-kanavissa tai maksettuna eli sponsoroituna some-markkinointia. Suurin osa yrityksistä hyödyntää molempia. Markkinointia voidaan kohdentaa myös kanavien sisällä monin keinoin, sekä testata sisältöjen toimivuutta esimerkiksi A/B-testauksella. Data kertoo, miten markkinointi-investointeja kannattaa ohjata ja millainen sisältö puree kohdeyleisöön.

Laadukas sisällöntuotanto

Sisällöntuotannon merkitys on eri sosiaalisen median kanavissa jatkuvasti kasvanut. Laadukas sosiaalisen median sisältö sitouttaa yleisöä, antaa yritykselle persoonan ja kasvattaa brändiä pitkäjänteisesti. Tällainen sisältö on kiinnostavaa, hyödyllistä, ajatuksia ja tunteita herättävää tai viihdyttävää – mielellään näistä useampaa. Sosiaalisen median sisällöntuotannon ja maksullisen mainonnan tulee aina kulkea käsi kädessä yrityksen markkinoinnin strategisen suunnittelun kanssa.

Maksullinen mainonta sisältää:

  • Kampanjoiden luovan suunnittelun
  • Sisällöntuotannon kampanjoihin
  • Kampanjoiden pystytyksen
  • Kampanjoiden seurannan ja optimoinnin tulosten mukaan
  • Raportoinnin
  • Jatkokehitysehdotukset

Sosiaalisen median sisällöntuotanto sisältää:

  • Säännöllisen sisällöntuotannon ja viestinnän
  • Analytiikan seurannan ja datan ohjaaman sisältösuunnittelun

Some-ammattilainen avuksi

Some-markkinointi on kenties eniten muutoksessa oleva digimarkkinoinnin kenttä. Uusia kanavia ja ratkaisuja, mutta myös uusia markkinoinnin ehtoja tulee nopealla tahdilla. Tämän vuoksi some-markkinoinnissa kannattaa hyödyntää alaa seuraavien ammattilaisten osaamista ja tietämystä.

Huomaa, että Crue toteuttaa myös:

  • Data-analyysit
  • Some-markkinoinnin koulutukset
Siirry sivulle
Markkinointiviestintä ja mainonta