Markkinointiviestintä

Viestintä ja tiedottaminen

Markkinointiviestintä on tänä päivänä suurelta osin juurikin viestintää: ei niinkään puhdasta mainontaa vaan pikemminkin avoimuutta, arvopohjaisuutta ja kykyä luoda side kuluttajien välille kertomalla tuotteista ja palveluista oikeilla sanoilla. Creative Crue on monipuolinen osaajajoukko, jossa talon omat sisältösuunnittelijat hoitavat asiakkaidemme viestinnän ja tiedottamisen tehtäviä: näitä ovat mm. 

  • asiakaslehtien toimittaminen
  • ulkoisen ja sisäisen viestinnän tiedotteet
  • vuosikertomusten artikkelituotanto  
  • sisältömarkkinoinnin kokonaisuudet
  • oikoluku ja stilisointi 
  • verkkosivujen SEO-optimoitu sisällöntuotanto
  • kärkiviestien suunnittelu
  • viestinnän ohjeistukset 
  • tone of voice -työpajat. 

Uskomme läpinäkyvyyteen ja yhteistyöhön – ja sen, minkä teemme, haluamme tehdä hyvin. Suuremmissa viestinnän ja tiedottamisen kokonaisuuksissa, kuten esimerkiksi viestintästrategioissa, teemme yhteistyötä viestintätoimisto Valorian kanssa. Valoria on kolmen raudanlujan viestinnän ammattilaisen strateginen suunnittelutoimisto, jonka ydinosaamista ovat viestintästrategioiden lisäksi asiakasymmärrys ja asiakaskokemus.   

Siirry sivulle
Markkinointiviestintä ja mainonta