Viestintästrategiat

Strategia viestinnän johtamista vahvistamaan

Viestintästrategia on yrityksen ja organisaation viestinnän johtamisen väline. Se antaa kuvan siitä, mikä on yrityksen viestinnän nykytila, tavoiteltu suunta ja määränpää, keskeisimmät viestinnän sidosryhmät sekä viestinnän onnistumisen mittarit.

Viestintästrategia on iso kuva ja missiotaso, johon konkreettinen viestintäsuunnitelma ankkuroituu. Viestintäsuunnitelma puolestaan tiivistää yhteen viestinnän tärkeimmät sisällöt ja kärkiteemat, tarkemmat kohderyhmämäärittelyt, valitut viestintäkanavat, viestinnän toteuttamisen roolit ja budjetin viestinnän toteuttamiseen.  

Kun asiakkaamme tarve kasvaa ulos Cruen mittakaavasta tai sen hetkisistä resursseista, otamme avuksi viestinnän ammattilaiset. Crue toteuttaa laajemmat viestintästrategioiden ja viestintäsuunnitelmien projektit yhteistyössä Valorian kanssa. Valoria on kokenut ja käytännönläheinen viestintätoimisto, jonka ominta aluetta ovat strategiaviestintä, viestinnän strateginen suunnittelu, asiakaslähtöinen sisällöntuotanto sekä monipuoliset viestinnän koulutukset.

Kuten Crue markkinointistrategia ja -suunnitelma -projekteissaan, lähestyy Valoria viestintästrategioita arjen toimeenpanon näkökulmasta: mitä tiiviimpi ja selkeämpi, sitä helpompi strategia on ottaa käyttöön ja jalkauttaa yrityksen arjessa.

Kaipaako yrityksenne apua viestinnän linjauksiin tai toteuttamiseen?

Kysy lisää!

Siirry sivulle
Brändi, strategia ja koulutukset
Kysy meiltä chatissa!