Tekoälystä (AI) on tullut yhä tärkeämpi työkalu brändien äänensävyn määrittelyssä ja luomisessa. Brändin äänensävy viittaa siihen, millainen tyyli, sävy ja tunnelma brändi viestii viestinnässään, oli kyseessä sitten verkkosivut, sosiaalisen median sisältö, mainokset tai asiakaspalvelu.

Perinteisesti brändin äänensävyn määrittely on ollut ihmisten tekemää työtä, jossa markkinointi- ja viestintätiimit ovat työskennelleet yhdessä luodakseen brändille sopivan äänen. Tekoäly tarjoaa kuitenkin uusia mahdollisuuksia ja tehokkuutta tässä prosessissa.

Yksi tapa, jolla tekoäly voi auttaa brändin äänensävyn määrittelyssä, on analysoimalla suuria määriä tekstiä ja löytämällä siitä yhteisiä piirteitä ja kuvioita. AI voi esimerkiksi käydä läpi brändin aiempia viestejä, asiakaspalautetta, verkkokeskusteluja ja jopa kilpailijoiden sisältöä tunnistaakseen, millaisia sanoja, sävyjä ja teemoja brändi on käyttänyt tai voisi käyttää. Tämä auttaa tunnistamaan brändin identiteetin ja tavoitteiden mukaisen äänensävyn.

Lisäksi tekoäly voi tarjota luovia ehdotuksia brändin äänensävystä. Se voi esimerkiksi generoida erilaisia sisältöideoita, luoda esimerkkilauseita tai jopa tuottaa kokonaisia kirjoituspohjia brändin viestintää varten. Näitä ehdotuksia voidaan sitten arvioida ja muokata ihmisten toimesta, jolloin lopputulos on yhdistelmä tekoälyn luovuutta ja ihmisen harkintaa.

Päätöksenteon tukena

On kuitenkin tärkeää huomata, että AI ei korvaa ihmisiä brändin äänensävyn määrittelyssä. Ihmisen intuitio, ymmärrys brändin arvoista ja tavoitteista sekä kyky tulkita kulttuurisia viestejä ovat edelleen korvaamattomia osatekijöitä. Tekoäly toimii enemmänkin avustavana työkaluna, joka tarjoaa tietoa ja ehdotuksia päätöksenteon tueksi.

Lopuksi, on myös tärkeää huomioida eettiset ja vastuullisuuteen liittyvät näkökulmat tekoälyn käytössä brändin äänensävyn määrittelyssä. Tekoälyn generoimat ehdotukset on tarkasteltava huolellisesti varmistaakseen, että ne ovat linjassa brändin arvojen kanssa eivätkä sisällä loukkaavaa tai harhaanjohtavaa sisältöä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että AI voi olla arvokas työkalu brändin äänensävyn määrittelyssä. Se voi auttaa tunnistamaan brändin identiteetin mukaisen äänensävyn ja tarjota luovia ehdotuksia sisällöntuotantoon. Kuitenkin ihmisten osallistuminen ja päätöksenteko ovat edelleen olennainen osa prosessia, ja vastuullinen käyttö on tärkeää.


AI ei ole suinkaan ainut markkinoinnissa toimiva uusi teknologia, joka Cruen asiantuntijoilla on hallussaan. Creative Cruen partner-asiakkaana saat aina käyttöösi uusimpien teknologioiden hyödyt, ja opastamme ja koulutamme niiden käyttämisessä.

Lue täältä lisää Cruen partner-asiakkuudesta!

Lue myös

Kysy meiltä chatissa!