Digimarkkinoinnissa ei vielä käytetä kaikkea datan potentiaalia

Cruen Digital Media Manager Anna Salminen vietti Crue-vuosipäiväänsä 2. tammikuuta. Anna on ottanut vahvan roolin Cruen dataosaamisen, data-analytiikan ja digitaalisen markkinoinnin keskipisteessä. Haastattelimme digimarkkinoinnin moniosaajaa työstään ja digimarkkinoinnin tulevaisuudesta.

1. Mikä on taustasi digimarkkinoinnin parissa?

Ennen Creative Crueen tuloa olin toiminut sekä inhouse-digimarkkinoijana että freelancerina. Cruen moniosaava tiimi ja vahva datapainotus kiinnostivat. Halusin päästä suunnitellemaan digitaalista markkinointia osana asiantuntijatiimiä ja asiakkaille, jotka ymmärtävät maksetun digimarkkinoinnin roolin ja haluavat ohjata markkinointia analytiikasta käsin.

2. Mitä tiimi tuo digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun?

Sparrailuapu on ylipäänsä kaikessa markkinoinnissa todella tärkeää. Suurin osa hyvistä ideoista jalostuu timanttisiksi yhdessä mietittynä. Myös asiakkaat tulevat usein sanoen, että “olemme ajatelleet näin, mutta tulisiko teillä jotain muuta mieleen?”. Sparrailun tarve pätee siis myös asiakkaisiin, ja olemme usein asiakkaan omien markkinoinnin tekijöiden lisäkäsi.

3. Mitä Digital Media Managerin työ tarkoittaa työtehtävien valossa?

Merkittävä osa työstä on digimarkkinoinnin konsultointia, ohjeistamista ja puhelimen päässä asiakkaan apuna olemista – mutta myös sivustojen hakukoneoptimointia datan pohjalta, digimarkkinoinn kampanjasuunnittelua, kampanjoiden pystytystä ja optimointia sekä raportointiauutiskirjeiden sisältömarkkinointia tai kampanjointia. Työnkuvaan on tullut koko ajan enemmän laajuutta: olen mukana markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa alusta asti, en vain digimarkkinoinnin “teknisenä toteuttajana”.

4. Mikä on vahvuutesi digimarkkinoinnin tekijänä?

Oma vahvuuteni on ehdottomasti monipuolinen tekeminen ja osaaminen sekä ennen kaikkea uteliaisuus oppia jatkuvasti uutta, sillä ilman jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä ei digimarkkinoinnissa mitenkään pysy kärryillä viimeisimmistä päivityksistä ja uusimmista trendeistä. Myös koko Cruen selvä vahvuus on moniosaaminen: koska meillä on niin AD-, sisältösuunnittelu- kuin koodiosaajia, voimme suunnitella ja toteuttaa digikamppikset alusta asti, teksteistä kuviin, kampanjan pystytykseen, optimointiin ja seurantaan.

5. Vaatiiko digitaalisen markkinoinnin tekeminen matemaattisuutta?

Pikemminkin analyyttisyyttä: tärkeintä on löytää syy/seuraus-suhteita. Miksi tämä digikampanja toimi paremmin kuin tämä? Oliko meillä eri kuva, eri teksti vai parempi kohdennus? Miksi luvut muuttuivat, mitä kannattaa tehdä toisin seuraavaksi? Kampanjoissa on tärkeää heti alussa määrittää mittarit, asettaa selkeät tavoitteet sekä seurata ja optimoida tuloksia.

6. Onnistunut digimarkkinointi – mitä se edellyttää?

Parhaat tulokset digimarkkinoinnissa saa, kun markkinointi mielletään osaksi yrityksen jatkuvaa tekemistä, myyntiprosessia ja asiakaspalvelua, sillä digimarkkinointi kattaa niin digimarkkinoinnin mainoskampanjat kuin esimerkiksi sivuston hakukoneoptimoinnin. Hakukoneoptimointi on jatkuvaa ja pitkäaikaista tekemistä, tulosten analysointia ja päivittämistä, kun taas digimarkkinoinnin kampanjoista näkee tulokset heti ja tuloksia voidaan pyrkiä optimoimaan kampanjan aikana. Yhtenä tärkeänä tekniikkana digimarkkinoinnissa on A/B-testaus, jota voidaan hyödyntää niin nettisivuilla kuin kampanjoissa.

7. Jos rahat on tiukalla, mihin digimarkkinoinnin investointeja kannattaisi ohjata?

Digimarkkinoinnissa haasteena on sen laaja-alaisuus, kun digitaalisia kanavia on monia. Tärkeimmät investoinnit digimarkkinoinnissa ovat kotisivut ja niiden käyttäjäystävällisyys sekä hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta (SEM); näiden lisäksi sisältömarkkinointi eli sisällöntuottaminen eri kanaviin sekä kampanjoiden tekeminen. Digipuolella markkinointipanokset ovat monella yrityksellä maltillisia, vaikka esimerkiksi printtiin laitettaisiin isojakin summia. Uskaltaisin väittää, ettei digimarkkinoinnissa vielä käytetä kaikkea datan ja analytiikan potentiaalia, vaikka juuri ne auttaisivat digitaalisen markkinoinnin tuloksellisuuden kehittämisessä.

8. Missä kanavissa B-to-B yrityksen tulisi olla?

Riippuu täysin itse yrityksestä ja siitä, ketä yritys tavoittelee markkinoinnilla. Yleensä LinkedIn on yrityksille tärkeä somekanava, toisille Twitter tai vaikka TripAdvisor saattaa olla jopa tärkeämpi. Jos tuote tai palvelu on visuaalisesti erottuva tai arvoa tuova, yhtä hyvin Instagram ja Facebook voivat toimia. Mutta kaikilla on yksi yhteinen tekijä: Google-markkinointi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tässäkin eri markkinoilla toimii eri kanavat: Jenkkimarkkinoilla esimerkiksi Amazon alkaa olla se, josta haetaan ensimmäisenä tuotteita, ei Google. Myöskään uutiskirjettä ei kannata unohtaa, sillä se on useimmille B2B-yrityksille yksi tärkeimpiä digimarkkinoinnin kanavia.

9. Mitä digimarkkinoinnissa voitaisiin tehdä vähemmän mitä enemmän?

Vähemmän sitä, että yritetään myydä puhtaasti mainostamalla; enemmän sitä, että tuotetaan lisäarvoa asiakkaalle kiinnostavalla sisällöllä.

10. Mikä digimarkkinoinnin ilmiö tai osatekijä kiinnostaa juuri nyt henkilökohtaisesti?

Oikeastaan suunnitelmallisuus. Se, että digimarkkinoinnille on markkinointisuunnitelma ja siitä johdettu sisältömarkkinointisuunnitelma, jonka pohjalta kanavia ja kampanjoita hoidetaan, kehitetään ja suunnitellaan. Markkinointisuunnitelma tarkoittaa, että pystytään ennakoimaan asioita edes puolisen vuotta eteenpäin, muttei sen tarvitse tarkoittaa joustamattomuutta. Minkään ei tarvitse olla kiveen hakattua, mutta on hyvä olla olemassa punainen lanka. Ohjauksessa auttaa muun muassa Cruen Marketing Dashboard, jota on kehitetty koko ajan. Mitä enemmän siihen on saatu integroitua rajapintoja, sitä vähemmän markkinoinnin tekijän tarvitsee hyppiä eri digikanavissa hakemassa dataa. Kaiken saa koosteena ja suodatettua yhdestä paikasta.

Lue lisää Marketing Dashboardista täältä >>

Lue Annan haastattelu Cruella aloittaessa >>

Digimarkkinoinnin koulutuksiin tästä >>

Lue myös

Kysy meiltä chatissa!