Kun strategian tarkentaminen vaatii uutta brändiä

Orimattila on lähes 16 000 asukkaan vireä maaseutukaupunki, joka sijaitsee Päijät-Hämeen metropolialueella Lahden eteläpuolella. Kaupunki tarvitsi strategiansa terävöittämisen tueksi uutta brändiä, ja se löysi kokeneen ja asiantuntevan suunnittelukumppanin Creative Cruesta. Yhteistyössä syntyi brändi, joka on paitsi Orimattilan viestinnän ja markkinoinnin väline, myös työkalu kaupungin kasvulle.

”Tunnistettava brändi on kaupungille kilpailuetu. Tällaisen luominen edellyttää luovuutta ja toimintaympäristön ymmärtämistä. Creative Crue onnistui erinomaisesti tässä vaikeassa tehtävässä, ja yhteistyö heidän kanssaan oli sujuvaa ja tuottavaa.”

– Kalle Larsson, Orimattilan kaupunginjohtaja

Kuinka kertoa kunnan vetovoimasta?

Kuntien kilpailu uusista asukkaita, yrittäjistä ja osaavasta työvoimasta on koko ajan kovempaa. Kilpailussa pärjää ainoastaan selkeillä vetovoimatekijöillä. Niitä pitää myös pystyä tuomaan markkinoinnin ja viestinnän keinoin esille.

Orimattilan kaupunki halusi vuonna 2022 terävöittää kaupunkistrategiaansa tuoreen kaupunginjohtajan Kalle Larssonin johdolla pitääkseen huolen siitä, että se pärjää kuntien kilpailussa. Strategian tueksi Orimattila tarvitsi uuden brändin, jonka suunnittelemisesta kaupunki järjesti avoimen tarjouskilpailun.

Creative Crue valittiin brändin suunnittelijaksi 27 tarjouksen joukosta. Toimistomme vankka kokemus erottuvan kuntamarkkinoinnin suunnittelijana teki vaikutuksen Orimattilaan, joka oli asettanut brändille selkeät strategiset tavoitteet: vahvistaa mielikuvaa Orimattilasta houkuttelevana paikkana asua ja yrittää – ja tehdä siitä entistä houkuttelevampi.

Paikallisten ääni mukaan brändityöhön

Kukapa tuntisi Orimattilan paremmin kuin orimattilalaiset itse? Erottautumistekijöiden löytämiseksi pystytimme yhdessä Orimattilan brändityöryhmän kanssa kaupungin keskustaan pop up -bränditoimistoja.

Paikalliset toivotettiin tervetulleiksi kertomaan ajatuksistaan koskien kaupunkia sekä esittämään kommentteja uutta brändiä ajatellen. Pop up -toimistojen lisäksi toteutimme verkossa brändikyselyn, jonka näkyvyyttä tuettiin sosiaalisen median mainonnalla.

Lopulta yli 500 orimattilalaista halusi kertoa näkemyksiään asuinpaikastaan ja esittää toiveita uudesta brändistä. Aineisto oli todellinen runsaudensarvi, ja se tarjosi suunnittelutyölle erinomaisen lähtökohdan.

Asukkaat nostivat esille erityisesti Orimattilan omalaatuisuuden, joka koettiin yksinomaan positiivisena asiana. Kävi myös ilmi, että kaupungin nimessä ja vaakunassa esiintyvä hevonen on paikallisesti erittäin tärkeä symboli, joka on syytä ottaa huomioon visuaalisessa ilmeessä.

Esiin nousi lisäksi merkittävä historiallinen näkökulma: ensimmäinen tunnettu ihmisasutus Suomessa on sijainnut alueella, eli Orimattilan voi sanoa olevan suomalaisuuden alkukoti.

Kun kävimme tuloksia työpajoissa läpi yhdessä brändityöryhmän kanssa, tutkimme samalla muiden kuntien markkinointia ja asetimme suuntaviivoja vertailun pohjalta. Työpajatyöskentelyssä ideoitiin alustavia kärkiviestejä ja brändin visuaalista tuntumaa, kuvavaihtoehtoja ja värivaihtoehtoja.

Persoonallinen brändi tukee alueen kehittymistä

Brändille suunniteltiin ydin, joka on kiteytettävissä neljään sanaan: alkuperäinen, aito, ainutlaatuinen ja omanlainen. Brändityön tulokset kerättiin Orimattilan kaupungin brändiohjeistoon, joka toimii helppokäyttöisenä oppaana uuteen brändiin ja sen käyttämiseen kaupungin markkinoinnissa ja viestinnässä.

Varsinainen brändikonsepti tiivistyy Orimattilan nimen ensimmäisestä ja viimeisestä kirjaimesta johdettuun ydinviestiin Elämää oosta aahan. Konseptin mukaisia viestejä on helppoa luoda mihin tahansa tarvittavaan yhteyteen: Työpaikkoja opettajista asentajiin, Urapolkuja oppitunnilta ammattilaiseksi, Omannäköisiä koteja olohuoneesta autotalliin ja niin edelleen. Toisto synnyttää vastaanottajissa oivalluksia ja vahvistaa itse ydinviestiä jokaisen muunnoksen myötä.

Kaupungin uusi logo seuraa samaa erottuvaa ja rohkeaa linjaa. Jämäkkä typografia ja tyyliteltyä orin päätä kuvastava logomerkki kertovat persoonallisesta ja dynaamisesta kaupungista, jossa asiat uskalletaan tehdä vähän eri tavalla kuin muualla.

Lukemattomiksi eri variaatioiksi monistettavissa oleva ydinviesti ja tunnistettava visuaalinen ilme toimivat niin yritysmarkkinoinnissa kuin asukasmarkkinoinnissakin. Uusi brändi tukee kokonaisuutena kaupungin strategiatyön jatkumista, viestintää ja myyntiä. Se tekee mahdolliseksi Orimattilan vahvuuksista kertomisen kaikille, jotka ovat kiinnostuneita siellä asumisesta ja yrittämisestä.

“Halusimme suunnitella brändin, joka voisi sopia ainoastaan Orimattilalle. Se onnistui, koska meillä on pitkä kokemus kuntamarkkinoinnista ja osaamme välttää siinä usein käytettyjä tavanomaisia, yleispäteviä viestejä.”

– Sami Nieminen, Creative Cruen luova johtaja

Creative Crue suunnitteli Orimattilalle myös uuden brändin mukaisen verkkosivuston, joka palvelee monipuolisesti niin asukkaita, yrittäjiä, kaupunkiin muuttamista suunnittelevia kuin matkailijoitakin. Cruen luja osaaminen kunta- ja kaupunkisivustojen suunnittelemisesta takasi, että kokonaisuus on tehty saavutettavuus ja käytettävyys edellä.

Tutustu Orimattilan verkkosivuihin

“Uuden verkkosivuston rakentaminen yhdessä Creative Cruen kanssa oli sujuvaa. Antamamme palaute otettiin suunnitteluvaiheessa hyvin huomioon ja sivustosta saatiin juuri toiveidemme mukainen! Hyvän yhteistyön ansiosta saimme vietyä koko projektin läpi tiiviissä aikataulussa, vaikka työtä olikin paljon.

Valmiista sivustosta olemme saaneet hyvää palautetta niin henkilöstöltä kuin kaupunkilaisiltakin. Sivustomme on nyt ulkoasultaan moderni ja näyttävä, mutta samalla helppokäyttöinen sivuston päivittäjille.”

– Tuomas Räihä, Orimattilan kaupungin viestintäpäällikkö

Näin tehdään erottuva kuntabrändi

  1. Perusta viestit faktoihin, ja käytä kokonaisymmärryksen kartuttamisen apuna tutkittua tai kerättyä tietoa. Muista kuunnella kuntalaisia!
  2. Viesteihin saa lisää terävyyttä, kun rajaa kohderyhmän tiukemmin.
  3. Älä kopioi muilta, vaan koeta löytää juuri tälle paikkakunnalle oikea tapa viestiä.
  4. Yritä nähdä kunta tai kaupunki ulkopaikkakuntalaisen silmin. Suhtaudu avoimesti sen hyviin ja huonoihin puoliin!
  5. Jos idea tuntuu liian rohkealta, se ei luultavasti ole liian rohkea – ainoastaan erilainen kuin mihin on totuttu.

 

Tutustu Cruen Orimattilalle luomaan brändiohjeistukseen →

Orimattilan kaupungin brändiuudistus Orimattilan kaupungin markkinointimateriaaleja Orimattilan kaupungin markkinointimateriaaleja
Kysy meiltä chatissa!