Blogi

Markkinointipäällikön mahdoton tehtävä?

Markkinointipäällikkö jaksaa työssään keskimäärin kaksi vuotta. Lyhyet työsuhteet ovat monelle alalle tyypillisiä, eikä markkinointi ole siinä poikkeus, mutta yleisenä ilmiönä tämä on jokseenkin huolestuttavaa. Kuinka yrityksen tulisi kyetä kehittämään brändiään pitkäjänteisesti, jos puikkojen heiluttaja vaihtuu kahden vuoden välein? Mitä johtoryhmä voisi tehdä varmistaakseen markkinoinnin pitkäjänteisen onnistumisen? Miten toimitusjohtajana vältät ajamasta markkinointipäällikkösi loppuun?

Jotain vaihtohalukkuutteen johtavista syistä kertonee se, millaisin kriteerein markkinointipäälliköitä rekrytoidaan. Tässä koostettu lista kriteereistä, joilla markkinointipäällikköä haetaan ajankohtaisissa Monster-ilmoituksissa: 

 

 • Markkinoinnin strateginen ja taktinen suunnittelu sekä johtaminen
 • Kampanjoiden suunnittelu, johtaminen ja seuranta  
 • Yhteistyö myynnin ja liiketoimintajohdon kanssa sekä heille raportointi  
 • Brändityön ja työnantajakuvan vahvistamisen viestintä
 • Myyntimateriaalien tuottaminen, esim. myyntisivut, esitteet, POS-materiaalit
 • Verkkosivujen ja somekanavien sisällöntuotanto, ylläpito, seuranta  
 • Loistavat taidot digitaalisista markkinointialustoista sekä näyttöä niiden menestyksekkäästä hyödyntämisestä (mm. HubSpot ja Googlen eri palvelut)
 • Tekniset taidot: Indesign, Illustrator, Photoshop ja perustaidot HTML:stä sekä valo- ja videokuvaustaidot 
 • Tyyppinä osaava, idearikas, tarkka, myyntiorientoitunut, presentointikykyinen, itsenäinen, tiimityötaitoinen ja yritteliäs. 
 • Sujuva kirjallinen ja suullinen viestintä kielillä suomi, ruotsi ja englanti 
 • Markkinoinnin korkeakoulututkinto ja useamman vuoden työkokemus vastaavista tehtävistä. 
 • Kyky rakentaa ja johtaa isojakin kokonaisuuksia

Markkinointipäällikön tehtävä on johtaa ja kasvattaa ymmärrystä markkinoinnista

Pelkkä rekryilmoitusten lukeminen hengästyttää. Jos markkinointipäällikön kuvitellaan olevan AD, copywriter, konseptisuunnittelija, valokuvaaja ja digimarkkinoinnin ammattilainen samassa paketissa, ei ihme, jos pesti on tuulinen. Jo digimarkkinoinnin ammattilaisella on perässä pysymistä digitaalisten kanavien algoritmien ja käytänteiden muutoksissa. Kuinka markkinointipäällikön tulisi kyetä samaan – muun tonttinsa ohessa?

Jos kriteerilistaa tarkastelee kriittisesti, on tärkein heti alussa: Markkinointipäällikön tulisi suunnitella suuret linjat ja tuottaa ymmärrystä kriittisessä tienristeyksessä liiketoimintajohdon, myynnin ja asiakkaan välissä. Markkinointipäällikön tehtävä on johtaa: valita, mihin toimenpiteisiin ja kanaviin budjetti kohdistetaan, päättää keiden kumppaneiden kanssa markkinointia toteutetaan, seurata toimenpiteiden onnistumista ja kerätä dataa siitä, mitä asiakkaat toivovat ja mikä heihin uppoaa. 

Miten yritysjohto voi tukea markkinointia?

Tässä kohtaa moni yritys sanoo, ettei heillä ole varaa palkata ihmistä, joka palkkaa ihmisiä kuten mainostoimiston avukseen. Ymmärrettävästi etenkin pienessä yrityksessä paljon tulee saada aikaiseksi inhouse. Silti tulisi ymmärtää, millaista osaajaa ollaan markkinointipäällikön paikalle palkkaamassa ja millaisin realistisin tavoittein.

Esimerkin kaltaisia rekrytointi-ilmoituksia lukiessa tulee väistämättä mieleen, onko yrityksessä realistista käsitystä markkinointipäällikön roolista ja markkinointikentän laajuudesta.

Ilman selkeitä tavoitteita markkinointipäällikkö on kuin suunnistaja ilman karttaa. Jos tavoitteet ovat epämääräisiä tai täysin epärealistisia, on markkinointipäällikkö tuomittu epäonnistumaan. Ei siksi, ettei hän osannut suunnistaa vaan siksi, että rasteja oli liikaa.  

Siksi kannattaa karsia ja konkretisoida: rajata markkinoinnin (ja markkinointipäällikön) tavoitteet muutamaan kriittisimpään tekijään ja antaa niille selkeä numeerinen tavoite. Tämän jälkeen markkinointipäällikön osaamiseen kuuluu sen arviointi, millä toimenpiteillä maaliin päästään parhaiten.

Markkinointi on yhteistä työtä

Uupumisesta ja työmotivaatiosta kirjoitetaan nykyään paljon. Yksi yleisimpiä syitä uupumiseen on epämääräisyyden tunne: se, että odotukset ja tavoitteet ovat epäselvät ja  yhteinen tähtäin hukassa. Tämän vastakohta on työn imu ja innostus. Sitä uusi markkinointipäällikkö puhkuu taloon tullessaan: hän näkee mahdollisuuksia, tuo ideoita, ravistaa totuttua ja arvioi, mitä markkinoinnissa on tehty hyvin. Hän perehtyy kumppaniverkostoon ja luo omat suhteensa niihin. Hän pyytää ehkä saada syventää osaamistaan osa-alueista, jossa ei koe olevansa vahvimmillaan. 

Kaikkea tätä innostusta kannattaa ruokkia, vaalia ja ylläpitää. Mahdollistaa markkinointipäällikölle tehtävän menestyksekäs hoitaminen ja pitkä ura talossa. Näillä vinkeillä saatatte päästä yli kahden vuoden kriittisen rajan:

 

 • Ottakaa markkinointipäällikkö mukaan johdon ja myynnin säännöllisiin tapaamisiin.  
 • Määrittäkää yhdessä markkinoinnille selkeät “must win” -tavoitteet 
 • Olkaa kiinnostuneita markkinoinnin luvuista ja toimenpiteistä: tarvittaessa hankkikaa koulutusta ja konsultointia koko johtoryhmälle.   
 • Seuratkaa asetettuja tavoitteita yhdessä kvartaaleittain ja tehkää tarvittaessa uusia linjauksia. 
 • Käykää aktiivista dialogia myynnin ja markkinoinnin välillä: millaista asiakasymmärrystä markkinointidata tuottaa, mitä myynti kuulee kentältä? 
 • Kartoittakaa kumppaniverkostonne: Millaisia apukäsiä saatte muualta? Onko verkostonne sellainen, että saatte sieltä helposti matalan kynnyksen konsultointia?  
 • Mahdollistakaa markkinointipäällikön lisäkouluttautuminen: kenttä elää nopeasti, mikä edellyttää tietojen säännöllistä päivittämistä. 

 

Lue myös

Crue Partner markkinointipäällikön kuukausiresurssi

Crue Koulutukset Päivitä tietosi markkinoinnin ammattilaisten avulla

Ota yhteyttä

Lue myös

Kysy meiltä chatissa!