Näin loppuvuodesta moni yritys on kääntänyt katseensa jo tulevaan vuoteen – ja hyvä niin. Yrityksissä pohditaan tulevan vuoden markkinoinnin suunnitelmaa, kampanjoita ja budjetteja, ja toivon mukaan (jopa ennen kaikkea) arvioidaan kuluneen vuoden onnistumisia, investointeja ja tuloksia.

Ellei yrityksenne ole vielä markkinointisuunnittelussa kyynärpäitä myöten, kannattaa suunnittelu aloittaa NYT.

Mikä markkinointisuunnitelma ja miksi sellaista tarvitaan?

Markkinointisuunnitelma on markkinointistrategiasta johdettu toiminnallinen suunnitelma, joka toimii pohjana sisältösuunnitelmalle. Markkinointisuunnitelmassa jalkaudutaan markkinoinnin tekemisen käytännön tasolle, kun taas markkinointistrategiassa määritellään markkinoinnin isot linjaukset, kuten markkinoinnin tavoitteet, kohderyhmät, sijoittuminen markkinoilla sekä erottautumistekijät.

Yrityksellä kannattaa olla markkinointisuunnitelma juurikin markkinoinnin suunnitelmallisuuden vuoksi, jottei markkinointitoimenpiteitä tehdä päämäärättömästi ja aina viime tingassa reagoiden.

Suunnitelmallisuus ei tarkoita yhtä kuin kankea tai kiveen hakattu, vaan markkinointisuunnitelma toimii pikemminkin markkinoinnin toimenpiteiden road mapina ja ohjenuorana – sisältäen myös mahdollisuuden joustavuuteen ja varasuunnitelman käyttöönottoon. Näin esimerkiksi juuri nyt, kun moni siirtää tapahtumiin varattua budjettiaan digitaalisiin kanaviin ja esimerkiksi videotuotantoihin (näin pääsee kohderyhmän iholle silloinkin, kun kasvokkaiset kohtaamiset on vedetty minimiin).

Kun markkinointisuunnitelma kulkee käsi kädessä datan seurannan kanssa, on yrityksen helpompi ohjata resursseja sinne, mikä toimii parhaiten ja tuottaa yritykselle tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä.

Mitä markkinointisuunnitelmaan kuuluu?

Markkinointisuunnitelmia on monenlaisia, mutta vähintään nämä kannattaa löytyä markkinointisuunnitelmasta:

1. Määritellään markkinointistrategiasta johdetut tavoitteet.

Miten määritellään markkinoinnin tavoitteet? Yksi tapa määritellä markkinoinnin tavoitteet on hyödyntää SMART-menetelmää eli:

S – tarkasti kohdennettu (specific): mitä halutaan saavuttaa eli lisää sivustovierailijoita, enemmän yhteydenottoja vai lisää asiakkaita?

M – mitattava (measurable): avataan tarkka luku esim. + 50% enemmän sivustokävijöitä.

A – saavutettava (attainable): varmista, että tavoite on realistinen.

R – relevantti (relevant): varmista, että tavoite liittyy kokonaisvaltaiseen markkinointiin.

T – aikaan sidottu (time-bound): määritä tavoitteelle aikataulu.

Esim. Haluamme sivustouudistuksella ja lanseeraus-kampanjalla tuottaa +50% enemmän sivustokävijöitä ja +20% enemmän yhteydenottoja sivustomme kautta seuraavan 12 kk aikana.

2. Millaisia kohderyhmiä markkinoinnin avulla yritetään tavoittaa?

Mitä paremmin tunnet asiakkaasi ja asiakkaiden ostomotiiveja, sitä paremmin pystyt todennäköisesti tavoittamaan asiakkaasi oikeilla markkinointitoimilla ja saamaan tuloksia aikaiseksi. Huomaa, että asiakas ei ole yhtä kuin “kaikki tuotteesta tai palvelustamme kiinnostuneet”.

Vastaa ainakin:

  • Ketkä ovat meidän asiakkaamme?
  • Miksi asiakas on kiinnostunut tai ostanut yrityksen tuotteita/palveluita?
  • Mitkä ovat asiakkaan ongelmat tai kipupisteet, joihin tuotteemme/palvelumme tarjoaa ratkaisua?
  • Mitkä asiat vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen?
  • Mistä kanavista ja miten asiakas etsii tietoa ostoprosessin aikana?
  • Missä asiakkaamme ovat?

3. Missä kanavissa ollaan?

Ole siellä missä asiakkaasikin. Ymmärrä, mitä kautta asiakkaasi yrityksestäsi kuulee – ja markkinoi sitä kautta. Hyödynnä asiakasprofiileita ja voit tehdä vaikka asiakkaan ostopolun suunnitellessasi, missä kanavissa yrityksen kannattaa olla.

Suunnittele oma markkinointimix, jossa hyödynnät monipuolisesti monikanavaista markkinointia yhdistellen omaa, ostettua ja ansaittua markkinointia.

Määritä, mihin kanaviin yrityksenne panostaa ja tee kanavakohtainen sisältösuunnitelma.

PS. Visuaalinen sisältö toimii yleisesti ottaen erittäin hyvin ja videomarkkinoinnin trendi jatkaa edelleen kasvuaan

4. Kuinka usein markkinoinnin toimenpiteitä tehdään ja kuka tekee?

Määrittele, mitä markkinoinnin toimenpiteitä tehdään ja kuinka usein niitä tehdään: päivittäin, viikoittain, kuukausittain vai kvartaaleittain? Ota huomioon, että erilaisia toimenpiteitä ja kanavia voi hyödyntää erilailla ja eri määrin

Onko yrityksessänne yksi markkinoinnista vastaava vai kokonainen tiimi? Kuka tekee ja mitä tekee? Määrittele tekijät ja tekijöiden tehtävät. Laadukkaan tekemisen varmistamiseksi, muista delegoida!

5. Määritä markkinoinnille budjetti eri kanaviin ja toimenpiteille.

Resurssoi markkoinointiin käytettävä työaika, mahdolliset markkinoinnin kumppanit ja mediabudjetit eri kanaviin: perinteiseen mediaan, digitaaliseen markkinointiin, PR:ään ja tapahtumiin. Varaa aina vähän extrabudjettia hyville ideoille tai yllättäville kustannuksille.

6. Miten tuloksia seurataan?

Kun markkinoinnin tavoitteet on määritelty, voidaan tavoitteiden pohjalta määrittää markkinoinnin mittareita, joita seurataan kanavakohtaisesti ja tietyin aikavälein. Seurataanko kampanjoita viikkotasolla, sivustomittareita kuukausitasolla ja markkinoinnin konversioita kvartaaleittain?

Lataa Cruen tekemä markkinointisuunnitelman pohja täältä.


Haluatko sparrailla yhdessä tai kaipaatko lisätukea sisältö- tai some-markkinointiin?

Tutustu koulutuksiimme täältä tai muihin palveluihimme täältä.

 

Älä jää yksin mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man kans­sa

Kuulostaako markkinointisuunnitelma hankalalta tai jopa uhkaavalta? Ei kannata pelästyä, sillä markkinointisuunnitelman ei tarvitse olla monimutkainen, vaan yksinkertaisesti auttaa hallitsemaan yrityksesi monimuotoista markkinointia, jotta tiedät mitä, missä ja milloin tapahtuu, kuka on vastuussa ja mitä tavoitellaan.

Jos markkinointisuunnitelma tuntuu haastavalta, laita viestiä meille! Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, ota yhteyttä meihin – me olemme täällä sinua varten.

Ota yhteyttä

Lue myös

Kysy meiltä chatissa!