Mainostoimisto, bränditoimisto, viestintätoimisto, digimarkkinointitoimisto, palvelumuotoilutoimisto, hybriditoimisto…

Onko perinteisen mainostoimiston aika ohi?

Syksyllä julkaistussa blogijutussamme kirjoitimme mainostoimistojen kilpailutuksesta. Mainostoimiston valinnassa ratkaisevat palveluita ostavan yrityksen tavoitteet, muu kumppaniverkosto ja talon sisäinen valmius hoitaa markkinointitehtäviä itse. Yhä useammalle markkinointipalveluja ostavalle tehokkaat, hyvät, asiakaslähtöiset prosessit ovat toimistovalinnassa tärkeämpiä kuin tuntihinta: huonosti hoidettu yhteistyö ei kanna pitkälle, uuden mainostoimiston sisäänajo vie resursseja ja epäonnistuneet toteutukset vasta kalliita ovatkin.

Tällä kertaa pohdimme, mikä on mainostoimiston rooli ja identiteetti vuonna 2021? Tulisiko jokaisen mainostoimiston luoda nahkansa vastatakseen moninaisia asiakastarpeita vai onko parempi keskittyä yhden tontin syvälliseen hallintaan?

Hajautettu markkinoinnin hankinta: edut ja haasteet

“Hajauta ja hallitse” on useimmille tuttu sanonta. Markkinointiviestinnän palveluita ostavalle tilanne saattaa tarkoittaa, että mainontaa hoitaa kokonainen kumppaniarmeija: strategiatoimisto, viestintätoimisto, kooditalo, digimarkkinointitoimisto ja mediatalo. Markkinoinnin johtaminen vaatii tällaisessa hajautetussa hankintamallissa tiukkaa otetta ja projektointia. Hallinta – ja samalla vastuu – kokonaiskuvan toimivuudesta jää tilaajalle.

Mitä tästä seuraa?

Riippuen valittujen kumppanien sekä tilaajan omasta osaamisesta ja projektointikyvyistä, lopputuloksena saattaa olla paras mahdollinen osaaminen jokaiseen markkinoinnin osa-alueeseen. Digimarkkinointitoimisto toteuttaa erittäin hyvää hakusanamainontaa, joka tuo liikennettä nettisivuille; sivujen ilmeen on suunnitellut lahjakas mainostoimisto-AD; kotisivut on koodannut huippuosaava kooditalo.

Vaihtoehtoisesti lopputuloksena saattaa olla hermoja repivä kumppanihimmeli, jossa markkinointipäällikön aika menee eri suuntiin viestintään. Kun palveluissa tapahtuu muutos tai uusi tuote halutaan markkinoille, täytyy mainostoimisto briiffata tuottamaan sisällöt ja grafiikat, kooditalon tulee viedä sisällöt nettisivuille ja digimarkkinointitoimiston täytyy tehdä uudet Google Ads -mainokset.

Jos mainonta jostain syystä epäonnistuu, kenen on vastuu? Tekikö copywriter huonot sisällöt, rakensiko digitoimisto Google Ads -mainokset huonosti vai eikö kooditalon tekemä ländärisivun rakenne toiminut? Kuka seurasi mitä dataa vai seurasiko kukaan? Kun kukin toimisto on hoitanut vain oman palikkansa, on vastuuta vaikea asettaa. Tilaaja jää yksin miettimään, mikä ontui ja mitä tehdä seuraavaksi.

Keskitetty kumppanuus, keskitetty vastuu

Olemme Cruella pohtineet jo pidemmän aikaa, kuvaako “mainostoimisto” meilläkään enää tekemisen ydintä? Koemme olevamme pikemminkin hybriditoimisto, sillä tarjoamme asiakkaillemme perinteisen mainostoimistopalvelun lisäksi strategista suunnittelua, verkkosivusuunnittelua ja digitaalisen markkinoinnin suunnittelua. Kukin näistä sektoreista on kasvattanut osuuttaan vuosittain, ja olemme myös investoineet näiltä osin talon sisäiseen osaamiseen.

Toiselle asiakkaalle saatamme edelleen olla ns. yhden asian toimisto. Hoidamme verkkosivuston suunnittelun ja koodauksen; taitamme esitteen; vedämme markkinointistrategian ja -suunnittelun työpajan. Toisinaan toimimme osana kollektiivia, joissa samaa projektia toteuttaa useampi toimisto ja vetovastuu on asiakkaalla. Tämä kaikki on erittäin toimivaa ja teemme näitä toimeksiantoja mielellään. Emme tuputa itseämme kumppanina (termi, joka on kokenut inflaation, koska sen oikeaa merkitystä ei malteta pureskella ja määrittää), mutta pystymme tarjoamaan kumppanuustason osaajat ja tekemisen. Se tarkoittaa, että pystymme myös ottamaan kokonaisvastuun. Tuolloin, jos markkinointikampanja epäonnistuu, on meidän tehtävämme analysoida tehtyjä toimenpiteitä, määrittää mitä olisi pitänyt tehdä paremmin ja tuottaa strategia, mitä tehdä seuraavaksi.

Tätä keskitetty kumppanuus on parhaimmillaan:

  • vastuuta
  • kykyä toimia monella sektorilla
  • markkinointiviestinnän kehittämistä ja
  • markkinointi-investointien optimointia asiakkaan rinnalla.

Yksittäistä palikkaa hoitamalla ei tähän päästä.

Asiakaspolku

Asiakaspolku avuksi ostamiseen

Kuinka himmelistä eroon haluava markkinointipäällikkö voi kehittää ostamisen taktiikkaansa?

Apuna voi käyttää esimerkiksi kuvaa asiakaspolusta. Toimiva markkinointi huomioi asiakaspolun eri vaiheet ja tuottaa kohdennettuja sisältöjä eri kohtiin ostopolkua. Jos toimisto kykenee vastaamaan vain yhteen kohtaan asiakaspolkua, jää rooli vähäiseksi ja arvo tilaajalle kapeaksi. Jos markkinointiin haetaan aidosti kumppania, tulisi toimiston kyetä vastaamaan mahdollisimman kattavasti eri vaiheista. Vain siten markkinointia voidaan optimoida, ohjata ja kehittää.

Toimistojen nettisivut ja case-esittelyt antavat osviittaa tekemisen laajuudesta, mutta osaamista kannattaa haastaa ja tutkia lisäkysymyksin. Tekijöitä voi haastatella esim. seuraavin teemoin:

  • Millaisia prosesseja toimistolla on asiakkaan liiketoiminnan haltuunottamiseksi?
  • Miten toimisto pyrkii luomaan dialogia liiketoimintajohdon, myynnin ja markkinoinnin välille?
  • Kuinka toimisto seuraa ja arvioi tekemiään toimenpiteitä?
  • Miten toimisto hoitaa asiakkuuksiaan, millaisia malleja siihen on?
  • Miten osaaminen toimiston tekijöiden kesken jakaantuu?
  • Millaiset omat verkostot toimistolla on?

 

Vastaamme Cruella myös itse mielellään näihin kysymyksiin.

Ota yhteyttä

Lue myös

Kysy meiltä chatissa!