Tehokoulutus

Saavutettavan sisällön perusteet

Cruen noin 1,5h koulutuksessa tutustumme lyhyesti saavutettavuuden perusteisiin ja syvennymme sisällöntuotannon osalta huomioitaviin asioihin. Saat yleisen ymmärryksen saavutettavuuslain asettamista vaatimuksista, saavutettavuudessa huomioitavista osa-alueista sekä selkeät ohjeet ja vinkit siihen, mitä tulee ottaa huomioon otsikoinnin, tekstin, kuvien ja liitteiden osalta. Koulutus on räätälöity erityisesti kuntien WCAG 2.1 AA-kriteeristön mukaiseksi.

Koulutuksen sisältö:

  • Saavutettavuus yleisesti – mitä ja miksi
  • Saavutettavuuden eri osa-alueet
  • Sisällöntuottajan huomioon otettavat osa-alueet – ohjeet ja vinkit
  • Jälkikäteen lähetettävä koulutusmateriaali

Mitä koulutuksesta saa?

Koulutukseen osallistujille jää selkeiden esimerkkien kautta ymmärrys siitä, mitä heidän tulee sisällön osalta huomioida säilyttääkseen sivuston lain vaatimuksen mukaiset saavutettavuustasot. Jokainen osallistuja saa koulutusmateriaalin käyttöönsä ja voi palata siihen jälkikäteenkin.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Kunnan tai julkisen toimijan saavutettavuusvastaavalle ja kaikille sisältöä tuottaville ja sivustoa ylläpitäville henkilöille.

Siirry sivulle
Koulutukset
Kysy meiltä chatissa!