Nokian kaupungille kaksi sivustoa - Yrittäjien ja matkailijoiden iloksi
Business Nokia & Visit Nokia

Business Nokia ja Visit Nokia olivat läpikäyneet brändiuudistukset joitain vuosia sitten, ja uudistettu ilme oli ulotettu luonnollisesti myös kotisivuille. 1.4.2019 Suomessa voimaan astunut digipalvelulaki ja siihen liittyvät kuntasivustojen saavutettavuusvaatimukset toivat kuitenkin uusia tarpeita sivustoille. Kun verkkosivuja kerran piti lähteä uudistamaan, päätettiin samalla laittaa kuntoon matkan varrella tulleet rakenteelliset ja visuaaliset lisätarpeet. Apuun tässä vaiheessa pyydettiin kuntasivustoja kattavasti tehnyt ja saavutettavuusdirektiiviin perehtynyt sekä tarjouskilpailutuksen voittanut Creative Crue.

Projektin kulku

Kun asiakkaalla on selkeä näkemys tarpeista, on suunnittelijan helppo viedä projektia eteenpäin

Saavutettavuusdirektiivin aikaraja kolkutteli syyskuun lopulla. Creative Crue lähti kevään startista uudistamaan sivustojen visuaalisuutta ja rakennetta; tekniseksi kumppaniksi otettiin JJ-Net Group, joka oli toteuttanut myös aiemmat sivustot.

Nokian kaupungin markkinointi- ja viestintäkoordinaattori Laura Niittymäellä oli selkeä näkemys tavoiteltavista uudistuksista. Yhteisessä aloituspalaverissa käytiin läpi myös asiakaspalautteen pohjalta listatut kehitystarpeet.

Tekijältä:

“Pohdintaa sivustojen käytettävyydestä on hyvä tehdä säännöllisesti, ottaa vastaan ja kirjata ylös asiakaspalautteet ja tehdä itsekin kriittisiä havaintoja uudistustarpeista. Nokian kaupungin sivustojen kohdalla oli järkevämpi tehdä kerralla suurempi muutos, koska sivusto tarvitsi isomman ravistuksen päästäkseen saavutettavuusvaatimuksiin.”   - Malla Ferreira, projektipäällikkö, Creative Crue 

Saavutettavuusvaatimukset ulottuvat myös värien käyttöön. Tässä tapauksessa Business Nokian ja Visit Nokian brändivärien rinnalle tuotiin sivustoille lisävärejä, joilla tarvitut kontrastit saatiin toimimaan. Sivustojen visuaaliset ilmeet hyväksyttiin sellaisenaan ja rakenteelliset ratkaisut viilattiin yhdessä sparraten ennen tekniseen toteutukseen siirtämistä.

Mitä tehtiin? 

 • Suunnittelutyöpajat
 • Rakennesuunnittelu
 • Visuaalinen suunnittelu
 • Kärkiviestiaihiot
 • Sisällönsyöttö 
 • SEO-optimointia
 • Saavutettavuustarkastus
Olimme tyytyväisiä, että löysimme mainostoimistokumppanin, joka oli jo valmiiksi perehtynyt verkkopalveluiden saavutettavuuteen. Business Nokian ja Visit Nokian verkkosivustoilla visuaalisuus, houkuttelevuus ja miellyttävä käyttökokemus ovat tärkeässä roolissa ja saimme nämä osa-alueet hienosti yhdistettyä saavutettavuusdirektiivin vaatimusten kanssa.
-Laura Niittymäki, markkinointi- ja viestintäkoordinaattori, Nokian kaupunki

Lopputulos

Uudet sivustot julkaistiin syksyn aikana. Sivustoista tuli tyylikkäät ja käytettävyydeltään selkeät. Sivustojen tarkastus tehtiin Nokian kaupungin saavutettavuuskumppani Siteimproven työkalulla.

"Yhteistyö Nokian kaupungin tiimien kanssa sujui mutkattomasti: oli helppoa työskennellä asiakkaan kanssa, joka oli jo perehtynyt saavutettavuuteen ja ymmärsi, miksi tietyt ratkaisut on tehtävä tietyllä tavalla. Suunnittelijan työtä helpottaa jo ennakkoon mietityt toiveet ja tarpeet. Sisällönsyötön, SEO-optimoinnin ja saavutettavuustarkastusten myötä meillä on nyt Cruella varsinaisia Nokia-asiantuntijoita, ja itsekin innostuin tekemään matkasuunnitelmia Nokian suuntaan. Siellähän on vaikka mitä mielenkiintoista! 
Malla Ferreira, projektipäällikkö, Creative Crue

Luvut

 • 3 työpajaa
 • 11 kärkiviestiä
 • 195 kohdekortin sisällönsyöttö Visit Nokian sivustolle
 • 67% enemmän käyttäjiä Business Nokian sivustolla syksyllä 2020 vrt 2019 vastaavaan aikaan
 • 74,2% enemmän uusia käyttäjiä Business Nokian sivustolla syksyllä 2020 vrt 2019 vastaavaan aikaan

Kaipaatko apua sivuston uudistamisessa tai tarvitsetko uudet sivut? Ota yhteyttä projektipäällikköömme Mallaan malla.ferreira(ät)crue.fi.

Creative Crue uudisti Business Nokian sivuston selkeämmäksi ja saavutettavammaksi
Creative Crue uudisti Business Nokian sivuston selkeämmäksi ja saavutettavammaksi
Creative Crue uudisti Visit Nokian sivuston selkeämmäksi ja saavutettavammaksi
Creative Crue uudisti Visit Nokian sivuston selkeämmäksi ja saavutettavammaksi

Katso lisää töitämme