Strategia on kaikkien asia. Sen omaksuminen ja ottaminen arjen ohjenuoraksi sitoo työssä tehtävät valinnat ja päätökset kokonaisuuteen ja työntekijöille tärkeiksi perusteluiksi, miksi he kehittävät ja muuttavat omia toimintatapojaan strategian mukaiseen suuntaan. Sen tukena strategian ydinviestien kiteytys ja selkeä visualisointi sekä kommunikointi ovat avainasemassa. Näin asioiden tärkeys ja vaikutusmahdollisuudet omassa työssä ymmärretään oikein ja ne kannustavat pyrkimään eteenpäin.

Lähtökohta

Kangasalan kaupungilla oli juuri uusittu, vuoteen 2025 asti ulottuva strategia, joka haluttiin tiivistää kahdentoista tavoitteen ja niiden auki kirjoitettujen selitysten kautta helposti kommunikoitavaan muotoon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Taustalla oli myös vastikään valmistunut brändiuudistus ja sitä kautta tarve uudistaa tapa kommunikoida strategia myös visuaalisen viestinnän keinoin.

Kangasalan kaupunkistrategia on tekemiemme materiaalien avulla helpommin kommunikoitavissa sekä kaupungin työntekijöille että kaupungissa asuville ja erityisesti kaupunkiin muuttoa harkitseville ihmisille.

Mitä ja miten

Visualisoimme strategian kärkiviestit useaan eri esitysmuotoon. Tiivistimme ja kuvitimme ne korostamaan Kangasalan kaupungin toimintatapoja ja kuinka ne tukevat olemassa olevaa sekä kehittyvää infrastruktuuria. Esitykset yhdistävät arvot ja valttikortit houkuttelevana kasvun kaupunkina.

Strategian ulkoiseen viestintään toteutimme staattisten esitysten lisäksi videon, joka tiivistää materiaalit nopeasti omaksuttavaan ja kommunikoitavaan muotoon.

Kaupungin sisäiseen viestintään rikastimme videomateriaalin useamman asiantuntijahaastattelun muodossa, joissa avaamme strategian vaikutuksia kaupungin työntekijöiden työarkeen ja heidän henkilökohtaisen panoksen tärkeyteen strategian jalkautuksessa tulevien vuosien aikana.

Lopputulos

Kangasalan kaupunkistrategia on tekemiemme materiaalien avulla helpommin kommunikoitavissa sekä kaupungin työntekijöille että kaupungissa asuville ja erityisesti kaupunkiin muuttoa harkitseville ihmisille. Tekemämme työ tuo näille kohderyhmille selkeästi ja tiivistetysti viestin siitä, miksi Kangasala on strategiansa arvojen mukaisesti avoin, edellä käyvä, luotettava, turvallinen ja vastuullinen kaupunki asua nyt ja tulevaisuudessa.

Katso strategiavideo

Kysy meiltä chatissa!