Startup-vaiheen jälkeen älylasivalmistuksen edelläkävijä Seloy Live tarvitsi kehittyneen brändinsä mukaiset selkeät kärkiviestit, jotka vahvistavat yritysmielikuvaa ja myyntiä. Lisäksi tuotetiedot ja innovatiivisista tuotteista käytettävä termistö vaativat päivittämistä. Innovatiivisille tuotteille kaivattiin sivustolle myös esimerkkikuvia niiden käyttötarkoituksesta. Tavoitteena oli luoda kansainvälisesti vaikuttava brändi ja verkkosivusto, joka esittelee tuotteiden mahdollisuuksia mahdollisimman selkeästi, kattavasti ja asiantuntevasti.

Kirkastetusta brändikuvasta muotoutui eheä kokonaisuus, joka viestii kansainvälistä tunnelmaa ja konkreettista alan tuntemusta sekä osaamista.

Lähtökohta ja tavoitteet

Älylasivalmistukseen erikoistuneen Seloy Liven brändi ei enää vastannut uutta tasoa ja yrityksen tavoitteita startup-vaiheen jälkeen, kun tuotevalikoima oli vakiinnutettu ja alan portinvartijat tunnistettu. Verkkosivusto ei vastannut enää yrityksen tarpeita, vaan sivusto ja sen tarjoama tieto tuli viedä seuraavalle tasolle, jossa tuotteiden tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet tulevat kaikessa laajuudessaan ilmi.

Yritysmielikuvaa ja myyntiä vahvistamaan tarvittiin selkeät kärkiviestit. Lisäksi tuotetiedot ja innovatiivisista tuotteista käytettävä termistö vaativat päivittämistä. Koska tuotteet olivat ennennäkemättömiä, kaivattiin sivustolle myös esimerkkikuvia niiden käyttötarkoituksesta. Tavoitteena oli luoda kansainvälisesti vaikuttava brändi ja verkkosivusto, joka esittelee tuotteiden mahdollisuuksia mahdollisimman selkeästi, kattavasti ja asiantuntevasti. Sivuston tuli olla hakukoneystävällinen ja välittää brändin think big -mielikuvaa sekä uskallusta.

Luova ratkaisu

Brändin kirkastuksessa käytettiin palvelumuotoilun periaatteita. Lähdimme liikkeelle asiakasymmärryksen saavuttamisesta. Ennakkokyselyn avulla kerättiin yritykseltä ajantasaista tietoa siitä, mikä on heidän kokemuksensa yrityksen nykytilasta ja sen mahdollisuuksista, millaisia heidän asiakkaansa ovat ja miten tuotteiden myynti- ja ostoprosessit toteutuvat. Vastauksia haettiin myös kysymyksiin millaiseen kysyntään tuotteet juuri nyt vastaavat ja mitkä ovat niiden kilpailutekijät vastaaviin tuotteisiin nähden. Yhdessä Seloy Liven kanssa pidetyissä työpajoissa muostimme asiakasprofiilit, selkiytimme tuotteiden terminologiaa ja kävimme läpi myynnin kannalta tärkeimpiä sivustolla taklattavia tekijöitä.

Kerätyn tiedon kautta toteutimme työpajoissa esitellyt uuden brändin mukaiset kärkiviestit ja sivuston prototyypin. Sivuston layoutin suunnittelussa ja sisällöntuotannossa huomioitiin hakukoneystävällisyys. Kärkiviesteille loimme niiden sanomaa ja haluttua mielikuvaa tukevan kuvamaailman. Lisäksi toteutimme sivustolle jo olemassa olevasta videomateriaalista showreel-videon tuomaan esiin yrityksen ajantasaisen nykytilan.

Lopputulokset

Uusi sivusto toteutettiin Basesolutionin Base 5 -julkaisujärjestelmään. Palvelumuotoilun ja työpajatyöskentelyn ansiosta projekti eteni jouhevasti yhdessä asiakkaan kanssa tietoja jakaen ja uutta omaksuen. Päätökset tehtiin ripeästi ja työ eteni aikataulussa projektisuunnitelman mukaan. Brändin kirkastuksessa toteutettu taustatyö konkretisoitui suoraan sivuston suunnitteluun. Työpajoissa saatujen tietojen pohjalta sivuston rakenne luotiin vastaamaan asiakasprosessia. Kerätyn tiedon pohjalta toteutetut kärkiviestit, kuvat ja videot upotettiin suoraan sivustolle. Läpikäyty terminologia antoi valmiit materiaalit Google Ads -kampanjoiden käynnistämiseen heti verkkosivun julkaisun jälkeen.

Kirkastetusta brändikuvasta muotoutui eheä kokonaisuus, joka viestii kansainvälistä tunnelmaa ja konkreettista alan tuntemusta sekä osaamista. Seloy Liven henkilökunta, myynti ja brändi puhuvat nyt samaa kieltä ja verkkosivusto tarjoaa aiempaa kattavampaa ja tarpeenmukaista tuotetietoa.

Tutustu Seloy Liven uusittuun sivustoon

Seloy-älypeilin markkinointimateriaaleja. Futuristisessa museossa elefantti jalustan päällä ja älypeili, jossa on mammutin kuva.
Kysy meiltä chatissa!