Tampereen yliopistossa tehdään kansainvälisesti merkittävää järjestelmäpiirien suunnittelua, yhdessä suomalaisten teknologiayritysten kanssa. System-on-Chip-ekosysteemi (SoC Hub) yhdistää alan tutkijat sekä teknologiaa kehittävät ja sitä sovelluksissaan hyödyntävät yritykset.

SoC Hub otti yhteyttä Creative Crueen, kun tarpeena oli uudistaa verkkosivut.  Tavoitteena oli saada entistä näyttävämpi, hanketta palveleva verkkosivusto.

Hankkeelle oma visuaalinen ilme

Yhteistyö aloitettiin tuota pikaa starttipalaverilla, jossa läpikäytiin projektin aikataulut ja työvaiheet, selviteltiin toiveet sivustouudistukselle ja reunaehdot suunnittelulle.

Vanhan sivuston rakenne koettiin toimivaksi, joten suunnittelussa keskityttiin kotisivujen visuaalisen ilmeen selkeyteen ja näyttävyyteen. Vaikka SoC Hub toimii osana Tampereen yliopistoa, haluttiin sen erottuvan omalla ilmeellään ja nettisivuilla, jotka heijastavat hankkeen tavoitteita.  SoC Hubin olemassa olevan logon pohjalta jalostettiin kotisivujen visuaalinen ilme, jossa hyödynnettiin monipuolisesti asiakkaan omaa kuvamateriaalia. Suunnittelussa huomioitiin myös saavutettavuus, niin visuaalisesti kuin rakenteellisesti.

Uusien verkkosivujen rakenne- ja visuaaliset suunnitelmat katselmoitiin yhteisessä palaverissa, minkä jälkeen ulkoasu viimeisteltiin teknistä toteutusta varten. Sivusto toteutettiin asiakkaalle tutulle WordPress-alustalle, jotta sivut olisivat myös jatkossa helppo päivittää, hallita ja ylläpitää.  Teknisen toteutuksen valmistuttua asiakkaalle järjestettiin käyttöönottokoulutus. Koulutuksessa käytiin läpi sisällönsyöttö, saavutettavuus ja hakukoneoptimointi sisällöntuotannon näkökulmasta. Sisällönsyötön valmistuttua asiakkaan oma testausryhmä pääsi tarkastelemaan sivuston, ja Creative Crue huolehti lopputarkastuksesta ennen julkaisua.

Mitä tehtiin

●      Verkkosivujen rakenteen suunnittelu
●      Verkkosivujen ilme ja visuaaliset layoutit
●      Sivuston tekninen toteutus WordPress-alustalle
●      Käyttöönottokoulutus
●      Asiakastyytyväisyyden varmistaminen / Palautekysely

Tiukasta aikataulusta huolimatta toimivat ja näyttävät verkkosivut

SoC Hubin uudet verkkosivut julkaistiin aikataulussa ja kiittävin asiakaskommentein.  Kotisivuista saatiin helposti selailtavat, selkeät ja yhteydenottoon ohjaavat.  Myös hankkeen tapahtumat ovat nyt entistä paremmin esillä. Asiakas oli projektiin kokonaisuutena erittäin tyytyväinen, etenkin kun tiukasta aikataulusta huolimatta julkaisu onnistui sovitusti.

Verkkosivusta tuli meille sopiva ja Crue sai hyvin kiinni tyylistä, jota haimme, vaikka emme sitä itsekään tarkalleen osanneet aluksi määritellä. Työllä oli tiukka aikataulu, mutta homma onnistui hienosti. Yhteistyö tapahtui sujuvasti ja rennossa hengessä. Projektista jäi olo, että käyttäisin Creative Cruen palveluja mielelläni jatkossakin.

  • Asiakkaan arvio toteutuksesta 5/5
SocHub tietokoneen näytöllä SocHub kännykän näytöllä SocHubin markkinointimateriaaleja