NorthWind Consulting on tuulivoimalaitosten ja teollisuuden projektinjohtoon sekä ylläpitoon ja kehittämiseen erikoistunut yritys. Heidän palveluvalikoimansa kaipasi kipeästi yksinkertaistamista ja termien yhtenäistämistä. Verkkosivulle tarvittiin uutta ilmettä ja kilpailuetujen avaamista. Tavoitteena oli tehdä NorthWind Consultingista alansa johtava brändi.

Palvelumuotoilu

Ennen kuin mitään voidaan suunnitella, täytyy muodostaa ymmärrys yrityksestä, palveluista, kilpailijoista ja ennen kaikkea asiakkaista. Projekti aloitettiin ennakkokyselyllä, jolla selvitettiin nykyiset palvelut, yrityksen vahvuudet ja erottautumistekijät. Tämän jälkeen yhteisessä työpajassa benchmarkkasimme pahimpia kilpailijoita ja positioimme NorthWind Consultingin aseman markkinoilla. Muodostimme tärkeimmistä päättäjistä profiilit, joihin on tiivistetty heidän arkensa tärkeimmät tavoitteet ja kipupisteet. Profiilien avulla pystyimme ymmärtämään yrityksen merkityksen asiakkailleen. Palveluiden hierarkiasta ja käytettävästä terminologiasta luotiin useita versioita, joita peilattiin asiakasymmärryksen kanssa ja vertailtiin kilpailijoihin. Monesta raakamallista on helpompi muodostaa kokonaiskäsitys, koska lopullista versiota varten joutuu tekemään lukuisia valintoja. Avain hyvään palvelumuotoiluun on asiakasymmärrys ja avoin yhteistyö.

Brändin rakennus

Asiakasprofiilit ovat myös brändin rakennuksen ytimessä ja prosesseja pystytään näppärästi yhdistämään, kun niitä tehdään samaan aikaan. Kun ymmärrys asiakkaan päätöstekijöistä on muodostettu, niistä valikoidaan oleellisimmat. NorthWind Consultingin brändin kulmakiviksi valittiin tuoton maksimointi, riskien hallinta ja luottamus. Niiden pohjalta ideoimme erilaisia luonnoksia kärkiviesteiksi, joilla haettiin NorthWindin omaa näkemystä tone-of-voicesta sekä visuaalisesta ilmeestä. Valmiista kärkiviesti-ideoista on markkinointia tuntemattomankin helpompi arvioida tulevaa lopputulosta ja vaikuttaa suunnittelun suuntaan. Lopullinen brändi rakentui useamman kärkiviestin pohjalta. Visuaalinen ilme rakennettiin vaikuttavien kuvien varaan, joissa korostuu suomalainen luonto ja maisemat. Kuvamaailmaan luotiin yllätyksellisyyttä tuomalla siihen vastapareja urheilusta ja tiimipelaamisesta. Yhdessä puhuttelevien tekstien kanssa ne pysäyttävät katsojan miettimään oman projektin ja tuotannon menestystekijöitä.

Toteutus

Brändiuudistus jalkautettiin ensimmäisenä verkkosivuille elokuussa 2018. Otimme henkilövalokuvat omassa studiossamme ja upotimme ne digitaalisesti luotuihin maisemiin. Optimoimme sivuston tekstit hakukoneille palvelumuotoiluprosessin tulosten pohjalta. Koodasimme lopullisen sivuston BASE-julkaisujärjestelmällä, jota asiakas pystyy helposti itse päivittämään. Jatkokehitystä ja markkinointia varten valjastimme käyttöön Mediaporras Marketing Dashboardin, digitaalisen markkinoinnin mittarit.

Kysy meiltä chatissa!