Brändin muutosjohtaminen & brändijalkautus

Brändi ei ole yrityksessä markkinoinnin tontilla. Se liittyy kaikkeen tekemiseen: siihen, miten tuote/palvelu tuottaa arvoa asiakkaille ja miten arvolupaus lunastetaan lopullisessa kohtaamisessa. Siksi sisäinen brändityöskentely on aina yksi tärkeimpiä asioita brändin rakentamista.  

Brändi-identiteetti rakentuu kaikista niistä elementeistä, joita yleisö voi brändistä aistia: typografiasta, logosta, brändiväreistä, palvelulupauksista, kuvakerronnasta, yrityksen äänensävystä, visuaalisista ilmentymistä kuten tuotepakkauksista ja äänimaailmasta.

Graafiset peruselementit tuodaan yhteen graafiseen ohjeistoon ja yrityksen brändi brändikäsikirjaksi. Brändikäsikirja sisältää graafisen ohjeiston lisäksi kattavammin yrityksen tarinan (hissipuheen), mission, vision, arvot ja fiiliksen, jonka rakentamiseen koko yritys jokaista työntekijää myöten kutsutaan mukaan. 

Brändin muutosjohtaminen ja brändijalkautus lähtee aina sisäisestä lanseerauksesta ja jalkautuu vasta sitten ulkoisiin toimenpiteisiin. Brändielementtien jalkauttaminen kannattaa tehdä vaiheittain, sillä ilmesovelluksia on usein kymmenittäin. Niiden priorisointi ja aikatauluttaminen on Cruen projektinjohdollista ydinosaamista. Budjetoinnissa Crue Partner -malli  helpottaa toimenpiteiden sujuvaa juoksutusta.  

 

ELMONET

Brändiuudistus ja brändijalkautus

Puhelinoperaattorin brändi uudistettiin nimeä myöten ja paketoitiin brändikäsikirjaan.

Tutustu referenssiin
Siirry sivulle
Strategia ja brändi